LEGE nr.198 din 25 mai 2004
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.198 din 25 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 201/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 487/31 mai. 2004
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
  L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.363/2004 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
Modificată: O.U.G. nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 și 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic și de art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
- abrogă art. 14
  L. nr.184/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), (3), (5) și (6), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1), art. 12, art. 15, art. 17, art. 19; introduce alin. (61), (8) și (9) la art. 5, art. 131, art. 181; abrogă art. 11, art. 13
dispune republicarea
  O.U.G. nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1) și (8), art. 9 alin. (3) și (5), art. 10 alin. (1); introduce alin. (9) la art. 4 și alin. (3) la art. 10
Abrogată: L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Vezi si: D.C.C. nr.12/2015 DECIZIA nr. 12 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
- prevederile art. 9 teza a doua, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr, 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică sunt neconstituționale
  D.C.C. nr.241/2017 DECIZIA nr. 241 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
- constată că prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, sunt neconstituționale


Joi, 02 februarie 2023, 04:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.