HOTĂRÂRE nr.752 din 14 mai 2004
privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.752 din 14 mai 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 499/3 iun. 2004
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
art. 69 si 70 din Acord
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
art. 5 alin. (1)
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art. 5 alin. (2)
Functie activa:
Modifică: O. nr.388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr.90/1996
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană (abrogat prin H.G. nr.1.016/2004)
  H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.461/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (abrogat prin H.G. nr.245/2016)
- modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.D, lit.a) și b), art.3 lit.d) și f), art.4 alin.(1) și (3), art.6 alin.(2), art.7 alin.(1) și (4), art.8 alin.(1) și (2), art.9 alin.(1) partea introductivă a lit.A și lit.B, C și D, art.9 alin.(3) și (4), art.13 alin.(1), art.14, art.18, art.19 alin.(1), (2), (3), (5) și (8), art.20 alin.(1), art.21 alin.(1), art.25, anexa nr.2, anexa nr.3, anexa nr.4, anexa nr.5, anexa nr.6, anexa nr.7, anexa nr.8, anexa nr.9 și anexa nr.10
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive


Joi, 01 decembrie 2022, 20:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.