LEGE nr.222 din 27 mai 2004
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.222 din 27 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 183/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 508/7 iun. 2004
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
modifică art.2 alin.(1) lit.a), art.3 lit.c) pct.1, 3, 4 si 6, art.4, art.5 alin.(2), art.6 alin.(4) si (7), art.7, art.12 alin.(1) lit.b), art.12 alin.(2) partea introductiva; introduce alin.(8) la art.6; abrogă art.5 alin.(3)
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  O.U.G. nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.387/2004 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară


Marți, 21 martie 2023, 05:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.