LEGE nr.15 din 24 martie 1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Fisa actului

Descriptori:

Active
ale societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar
amortizare, regim juridic
H.G. nr.909/1997
L. nr.15/1994

corporale
clasificare
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

nesupuse amortizării, scutiri
H.G. nr.173/1995
H.G. nr.104/1996
H.G. nr.853/1996
H.G. nr.1.173/1996
L. nr.15/1994
H.G. nr.418/1996

și necorporale, valoarea de intrare, stabilire
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
vezi:  Mijloace fixe

Agenți economici
bunuri
materiale altele decât mijloacele fixe, declasare, clasare, competență, aprobare
L. nr.15/1994

capital imobilizat, utilizare, regim de amortizare
H.G. nr.909/1997
L. nr.15/1994

gestiune patrimoniu
regim de amortizare, utilizare, condiții, aprobare
L. nr.15/1994

scutiri, aprobare, condiții
L. nr.15/1994

mijloace fixe, valoarea de intrare, înregistrare în evidența contabilă începând cu data de 1 ian. 2000, condiții
H.G. nr.424/2001
L. nr.15/1994

reevaluare
a imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.500/1994

Amortizare
capital imobilizat în active corporale și necorporale, regim juridic
H.G. nr.909/1997
L. nr.15/1994

clasificație și durate normale de funcționare a mijloacelor fixe
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

exceptare, scutire de calculul amortizării
L. nr.15/1994
H.G. nr.939/1994
H.G. nr.173/1995
H.G. nr.692/1995

imobilizări corporale
reevaluare, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
N. nr.11/2000   (B.N.R.)
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
L. nr.101/1998

mijloace fixe
activitate de natură economică, servicii publice de interes local, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.214/1999
L. nr.189/1998

scutire
active corporale, mijloace fixe aflate în proprietatea publică, lacuri, bălți, iazuri, terenuri, inclusiv cele împădurite, condiții
L. nr.15/1994

Animale
și plantații, mijloace fixe, clasificarea duratelor normale de amortizare
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
mijloace fixe, clasificarea duratelor normale de funcționare
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

operațiuni contabile și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
mijloace fixe de natura obiectelor de inventar
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
C. nr.10/2000   (B.N.R.)

Bunuri
clasificare, amortizare capital imobilizat în active corporale și necorporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998
H.G. nr.403/2000

imobilizări corporale ale societăților comerciale cu capital de stat
reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.983/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)

Capital
imobilizat, active corporale și necorporale
L. nr.15/1994
H.G. nr.909/1997

Compania Națională a Lignitului Oltenia -S.A. Târgu Jiu
conservare, închidere mine, cariere, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
H.G. nr.17/1999

Compania Națională a Uraniului -S.A.
conservare, închidere mine din patrimoniu, cariere, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999

Companii
naționale
reevaluare imobilizări corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Construcții
mijloace fixe, clasificare și duratele normale de amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Contabilitate
mijloace fixe, valoare de intrare, înregistrare în evidența contabilă, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001

Contracte
de leasing
operațional, amortizare mijloace fixe
L. nr.15/1994

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
. amortizare capital
L. nr.15/1994

Echipament
tehnologice, mijloace fixe (mașini și instalații de lucru), clasificare, duratele normale de funcționare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Guvernul României
competențe în amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
L. nr.15/1994

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
active corporale
L. nr.15/1994

Inventar, inventariere
bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

Mijloace de transport
mijloace fixe, clasificare, durată normală de funcționare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Mijloace fixe
amortizare, activități de natură economică, servicii publice de interes local, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.189/1998
H.G. nr.214/1999

amortizare capital imobilizat în active corporale și necorporale, calcul
L. nr.15/1994
H.G. nr.909/1997

amortizare, scoatere din funcțiune
L. nr.15/1994
O. nr.106/1995   (M.F.)

clasificație și durată normată de funcționare, aprobare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

reevaluare, imobilizări corporale
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.403/2000

reevaluare, înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994

valoarea de intrare, începând cu 4 iunie 2001, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001

Mobilier
aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane, materiale și alte active culturale, mijloace fixe, durată de amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Patrimoniu
active corporale și necorporale
capital imobilizat, amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

reevaluarea imobilizărilor corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Persoane juridice
de drept privat fără scop lucrativ
gestiune patrimoniu, regim de amortizare, utilizare, aprobare
L. nr.15/1994

reevaluare imobilizări corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Regii autonome
imobilizări corporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.424/2001

Societatea Comercială "Foradex"-S.A. București
conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999

Societatea Comercială "Formin"-S.A. Caransebeș
conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiții, program restructurare
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999
O. nr.92/1999   (M.I.C.)

Societatea Comercială "Geasol"-S.A. Craiova
conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999

Societatea Comercială "Geolex"-S.A. Miercurea-Ciuc
conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999

Societatea Comercială "Geomold"-S.A. Câmpulung Moldovenesc
conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiții, program restructurare
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999
O. nr.37/1999   (M.I.C.)

Societatea Comercială "Transgex"-S.A. Cluj
conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.17/1999

Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești, înființare
conservare, închidere mine din patrimoniu, cariere, condiții
L. nr.15/1994
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
H.G. nr.17/1999

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
închiderea exercițiului financiar contabil, reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.61/2001
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.909/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
reevaluarea imobilizărilor corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Terenuri
valoare, înregistrare în contabilitate la intrarea în patrimoniu, criterii
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994


Vineri, 21 iunie 2024, 14:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.