LEGE nr.272 din 21 iunie 2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.272 din 21 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 224/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (3), art. 84 alin. (2), art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (5), art. 107 alin. (2) si art. 117, care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial.
Publicare: M.Of. nr. 557/23 iun. 2004
Republicare: M.Of. nr. 159/5 mar. 2014
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.604/1997 privind criteriile și procedurile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului
- la 1 ian. 2005
  O.U.G. nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului
- la 1 ian. 2005
  L. nr.71/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului
- modifica în mod corespunzator, la 1 ian. 2005, dispozitiile referitoare la înregistrarea nasterii copilului abandonat de mama în spital
Modifică: L. nr.4/1953 Codul familiei (abrogata prin L. nr.71/2011)
abrogă art.88 la 1 ian. 2005
- la 1 ian. 2005
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
modifică în mod corespunzator, la 1 ian. 2005, dispozitiile referitoare la înregistrarea nasterii copilului abandonat de mama în spital
  O.U.G. nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
abroga ordonanta de urgenta, cu exceptia art. 20
  L. nr.108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
abroga ordonanta de urgenta, cu exceptia art. 20
  H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială (abrogat prin H.G. nr.797/2017)
modifică anexa la 1 ian. 2005
Trimitere la: L. nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului
  O.U.G. nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
  O.G. nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
  L. nr.323/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști (abrogata prin O.U.G. nr.65/2014)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.481/2004 pentru promulgarea Legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Modificată: H.G. nr.1.762/2005 privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
- indexează cuantumul alocației lunare de plasament
  H.G. nr.3/2007 privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
- indexează cuantumul alocației lunare de plasament
  H.G. nr.9/2008 privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
- indexează cuantumul alocației lunare de plasament
  H.G. nr.1.663/2008 privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
- indexează cuantumul alocației lunare de plasament
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 40 alin. (1), art. 41 și art. 42
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 132 și art. 133
dispune republicarea
  L. nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- abrogă art. 114-117, art. 148 alin. (5) la data de 1 ianuarie 2013
  L. nr.257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 4, art. 9, art. 11 alin. (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (4), art. 29 alin. (2), art. 35 alin. (4), art. 44 alin. (2), art. 48 alin. (2) și (4), art. 51 alin. (2) și (3), art. 54, art. 56 lit. d), art. 62, art. 63, art. 64 alin. (1), art. 64 alin. (3), art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (1), art. 66 alin. (2), art. 70, titlul cap. VI, art. 85 alin. (1) și (2), art. 87 alin. (1) și (2), art. 89, art. 90, art. 92, art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (1) lit. a) și g), art. 110 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120, art. 134 alin. (2), art. 135; introduce alin. (11) la art. 2, alin. (5) la art. 2, art. 71, art. 111, art. 121, alin. (4) și (5) la art.14, art. 161, art. 162, alin. (11) și (12) la art. 27, alin. (3) la art. 29, alin. (21) - (25) la art. 31, alin. (21) la art. 46, art. 461, alin. (11) și (12) la art. 64, alin. (11) la art. 66, alin. (4) la art. 69, alin. (3) la art. 80, alin. (3) la art. 84, art. 871, art. 911, secțiunea 31 la cap. VI cu art. 971 - 975, alin. (3) și (4) la art. 104, art. 1051, lit. k) la art. 106 alin. (1), alin. (3) la art. 106, art. 1091, alin. (3) și (4) la art. 113, alin. (4) și (5) la art. 119, alin. (5) la art. 125; abrogă art. 17 alin. (2), art. 130 alin. (2), art. 148 alin. (6); în tot cuprinsul legii, sintagmele „abuz sau neglijare”, „abuzul sau neglijarea” , „abuzat sau neglijat” , „abuzului și exploatării” se înlocuiesc cu sintagmele „abuz, neglijare, exploatare și orice formă de violență asupra copilului”, „abuzul, neglijarea, exploatarea și orice formă de violență asupra copilului” , „abuzat, neglijat, exploatat și supus oricărei forme de violență asupra copilului” ,„abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violenți asupra copilului”; în tot cuprinsul legii, sintagma „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 159/5 mar. 2014
Modificată: L. nr.131/2014 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică la 1 ianuarie 2015 art. 64 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 128 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (4) și (5); introduce alin. (5) la art. 122, alin. (6) la art. 128, alin. (6) -(9) la art. 129
dispune republicarea
  L. nr.52/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 18 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (5) și (6), art. 20 alin. (1); introduce alin. (61) la art. 18
Referită de: Decizie nr.25/2018 DECIZIA nr. 25 din 26 noiembrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 122 alin. (3) lit. d)
Modificată: L. nr.286/2018 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 64 alin. (1) si (2)
Referită de: Decizie nr.62/2019 DECIZIA nr. 62 din 9 decembrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 55 alin. (2)
Modificată: L. nr.45/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 46 alin. (3) partea introductivă si lit.i); introduce lit. j) la art. 46 alin. (3), lit.g) la art. 52 alin. (1)
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 60 lit. a)
  L. nr.143/2022 pentru modificarea si completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si pentru stabilirea unor măsuri de asistentă socială
- modifică art. 129 alin. (1) si (6); introduce alin. (61) la art. 129
  L. nr.191/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 3 lit. d), art. 4 lit. c) si d), art. 21 alin. (1) lit. d), art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 alin. (1) si (2), art. 27 alin. (4), art. 28 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 46 alin. (3) lit. i), art. 58 alin. (3) si (4), art. 62 partea introductivă si lit. c) ale alin. (1) si alin. (2), art. 64 alin. (2) (la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I), art. 65 alin. (2) lit. a), art. 66 alin. (3), art. 68 alin. (5), art. 70 alin. (1), art. 73 alin. (4), art. 74, titlul cap. IV, art. 76, art. 77 alin. (1) - (3), art. 78, art. 79 alin. (1), art. 88 alin. (2), art. 105 alin. (1), (3) si (5), art. 115 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 122 alin. (2), art. 123, art. 128 alin. (3) - (5), art. 129 alin. (1), (3) si (4), art. 129 alin. (5), art. 142 alin. (2) lit. c), art. 142 alin. (3) lit. c), art. 151 alin. (1); În tot cuprinsul legii, sintagmele „organism privat autorizat” si „organism privat acreditat” se înlocuiesc cu sintagma „furnizor privat acreditat”, iar sintagma „organism privat” se înlocuieste cu sintagma „furnizor privat”; introduce alin. (6) la art. 17, lit. h) si i) la art. 52 alin. (1), alin. (21) - (23) la art. 52, alin. (4) la art. 55, art. 551, lit. f) la art. 60, alin. (31) la art. 66, art. 671, alin. (31) la art. 73, alin. (31) la art. 77, alin. (21) la art. 104, alin. (21) si (22) la art. 115, lit. h) la art. 117, alin. (21) la art. 128 (la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I), alin. (41) - (44) la art. 129 (la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I), alin. (71) la art. 129 si lit. l1) la art. 142 alin. (1) (această literă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I - 29 iulie 2022)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.95/2022 Ordonantă de urgentă privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest” si "FamilyStart”, precum si pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 128 alin. (1)
  L. nr.224/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "Studentlnvest" si "FamilyStart", precum si pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 95/2022
  L. nr.291/2023 pentru modificarea si completarea art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si pentru completarea art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 84 alin. (3); introduce alin. (4) si (5) la art. 84
  L. nr.298/2023 pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 55 alin. (2), art. 129 alin. (41) si (42)


Vineri, 19 aprilie 2024, 05:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.