LEGE nr.273 din 21 iunie 2004
privind regimul juridic al adopției
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.273 din 21 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 223/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 43 alin. (3),art. 67 alin. (3), art. 69 alin. (4) si art. 77, care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi
Publicare: M.Of. nr. 557/23 iun. 2004 text
Republicare: M.Of. nr. 788/19 noi. 2009
  M.Of. nr. 259/19 apr. 2012
  M.Of. nr. 739/23 sep. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
  O.U.G. nr.25/1997 cu privire la adoptie
- la 1 ian. 2005
totodata, abrogă:
L. nr.87/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la adopție
L. nr.385/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției
  H.G. nr.1.315/2000 privind unele măsuri drepturilor copilului prin adopție
  O.U.G. nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
- la 1 ian. 2005
totodata, abrogă:
L. nr.347/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
L. nr.233/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
O.U.G. nr.1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
L. nr.155/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
Trimitere la: L. nr.21/1991 LEGEA cetățeniei române
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii (abrogata prin L. nr.273/2004)
  L. nr.84/1994 pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor și cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29-05-1993
  H.G. nr.245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie
  O.U.G. nr.25/1997 cu privire la adoptie (abrogata prin L. nr.273/2004)
  L. nr.87/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la adopție (abrogata prin L. nr.273/2004)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.482/2004 pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al adopției
Referită de: H.G. nr.1.435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (abrogat prin H.G. nr.350/2012)
art.77
Modificată: D.C.C. nr.369/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) și art. 63 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi, art. 63 alin. (3) și (4) (termenul se împlinește la data de 11 mai 2008) după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.369/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) și art. 63 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
- art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi, art. 63 alin. (3) și (4)
Modificată: O.U.G. nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică art.15 alin. (2) și (3), art. 35 alin. (2) lit. i); introduce lit. f) la art. 2, alin. (4) la art. 22, alin. (21) la art.23, art. 231 - 235, alin. (1) la art. 28 înaintea alin. unic care devine alin. (2), alin. (1) și (2) la art. 36 înaintea alin. unic care devine alin. (3), art. 361, alin. (11) la art. 46; abrogă art. 63 alin. (2) - (5)
dispune republicarea
  L. nr.49/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 102/2008 și modifică art. 39
Republicare: M.Of. nr. 788/19 noi. 2009
Modificată: L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 1, art. 5-13, art. 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, art. 59-63, art. 65
  L. nr.233/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică art. 3 lit. c)-e), k) și p), art. 14, titlul secț. 1 a cap. III, art. 19, art. 20 lit. a), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (2) și (3), art. 27, art. 29, art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 38, art. 40, art. 41 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (3) și (4), art. 43 alin. (2), art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (1) lit. c)-e), art. 52 alin. (1) și (4), art. 53, art. 54, art. 58 alin. (1), (3) și (5), art. 64, art. 66, art. 67 alin. (1) și (2), art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72, art. 75 alin. (3) și (4); introduce art. 31, art. 32, art. 71, art. 131, art. 132, art. 141-143, art. 191-197, art. 221, art. 222, secț. a 21-a cu art. 291-294, alin. (3) și (4) la art. 33, art. 511-514, art. 571, art. 572, alin. (6) la art. 58, art. 581, art. 582, art. 631, alin. (2) la art. 69, art. 691, alin. (21) la art. 70, cap. VIII1 cu art. 721-726, art. 751, art. 752; abrogă art. 18 alin. (2) teza a II-a, art. 31, art. 32, art. 44, art. 55, art. 56 alin. (5), art. 73 alin. (2)-(4); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "secretar de stat" cu termenul "președinte"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 259/19 apr. 2012
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 74 alin. (5), art. 80 alin. (2); introduce art. 981 (Titlu nou: Lege privind procedura adopției)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 92 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
- modifică art. 3 lit. a), titlul cap. II, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9, art. 16 alin. (3) partea introductivă, art. 16 alin. (4) și (6), art. 16 alin. (8) lit. a), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 25, art. 26, art.27, art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (6) și (7), art. 36, art. 37 alin. (1) și (2), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (1) lit. c) și d), art. 44 alin. (4), art. 52 alin. (2), titlul secțiunii a 2-a a cap. IV, art. 58, art. 59, art. 64, art. 65, titlul cap. V, art. 67 alin. (1), titlul cap. VII, art. 74 alin. (3), art. 75, art. 76, art. 79 alin. (1), art. 80, art. 82 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2), art.92 alin. (1), art. 981; introduce alin. (3)-(6) la art. 8, art. 91, art. 151, alin. (31) la art. 16, alin. (61) și alin. (10) la art. 16, art. 271, alin. (4) la art. 28, art. 461-465, lit. b1) la alin. (2) al art. 48, lit. e) la art. 57, lit. c) la art. 61, art. 621, art. 671- 674, art. 68, art. 69, art. 761-764, lit. e) și f) la alin. (4) al art. 85, alin. (21) la art. 91, 911; abrogă art. 29 alin. (8), art. 63 alin. (4), art. 67 alin. (2), cap. VI cu art. 71-73, art. 74 alin. (4) și (5), art. 78 alin. (1), art. 93-98, art. 99; în cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopției, sintagma „deschiderea procedurii adopției interne” se înlocuiește cu sintagma „deschiderea procedurii adopției”, denumirea „Oficiul Român pentru Adopții” sau, după caz, „Oficiul” se înlocuiește cu denumirea „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului șl Adopție” sau, după caz, cu „A.N.P.D.C.A.”, sintagma „potrivire teoretică" se înlocuiește cu sintagma „potrivire inițială” și termenul „ordin" se înlocuiește cu termenul „decizie”. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cuprinsul dispozițiilor art. 20 alin. (2) șl (3) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul „Oficiul” se înlocuiește cu termenul „comisia”.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 739/23 sep. 2016
Modificată: O.U.G. nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 50 alin. (5), (6) și (8) și art. 53 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 53
  L. nr.268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. m), art. 18 partea introductivă, alin. (7) lit. a) si alin. (8), art. 18 alin. (10) lit. a), art. 18 alin. (11) si (12), art. 20 alin. (2) si (4), art. 22 alin. (2) lit. b), art. 28, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (6), art. 33 alin. (1), art. 39 alin. (2) si (3), art. 50 alin. (1) si (2), art. 51, art. 53 alin. (5), art. 56 alin. (2) lit. a), f) si g), art. 58 alin. (1), (3) si (4), art. 94 alin. (1) lit. a) si art. 95; în tot cuprinsul legii sintagmele „persoană sau familie adoptatoare”, respectiv „persoană/familie adoptatoare” se înlocuiesc cu sintagma „adoptator/familie adoptatoare”; introduce alin. (41) si (91) la art. 18, lit. a1) la art. 18 alin. (10), art. 281, alin. (11) si (12) la art. 50, alin. (3) la art. 60, art. 601, art. 671, cap. VIII1 cu art. 1001 - 1006, lit. a1) la art. 105 alin. (1) si lit. c1) ) la art. 105 alin. (1); abrogă art. 2 lit. l), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (7)
dispune republicarea
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 12
  D.C.C. nr.106/2023 DECIZIA nr. 106 din 16 martie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozitiile art. 31 alin. (3) fraza a treia (termenul se împlineste în data de 26 mai 2023), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.106/2023 DECIZIA nr. 106 din 16 martie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei
- art. 31 alin. (3) fraza a treia
Modificată: L. nr.70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei
- modifică art. 50 alin. (1)
  L. nr.99/2024 pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei
- modifică art. 3 lit. a)


Miercuri, 22 mai 2024, 08:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.