LEGE nr.44 din 1 iulie 1994
privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.920/2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației, începând cu luna septembrie 2002
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  H.G. nr.218/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna martie 2003
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.614/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna iunie 2003
  O.U.G. nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
  L. nr.327/2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
  H.G. nr.1.006/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna septembrie 2003
  O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
prevederile art. 13 alin. 3 și 4
  H.G. nr.1.383/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna decembrie 2003
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.439/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.263/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna martie 2004
  H.G. nr.1.364/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  O. nr.266/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind tipărirea și decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Decizie nr.77/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
  O. nr.M.98/2010 al ministrului apărării naționale pentru modificarea Normelor privind stabilirea calității de veteran de război de către Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008
  O.U.G. nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății


Duminică, 05 februarie 2023, 09:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.