LEGE nr.297 din 28 iunie 2004
privind piața de capital
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
  O. nr.36/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2004 privind organizarea și desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor SIF, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
  O.U.G. nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  N. nr.15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit
  O. nr.5/2005 de aprobare a Instrucțiunii nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societăților de investiții financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  O. nr.36/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a entităților reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  O. nr.40/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 10/2005 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (abrogat prin O. nr.29/2007)
  O. nr.51/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O. nr.100/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări
  O. nr.6/2011 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 (abrogat prin R. nr.10/2022)
  O. nr.9/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 (abrogat prin R. nr.28/2020)
  O. nr.10/2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.6/2015)
  O. nr.12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.40/2015)
  H.G. nr.252/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" S.A., "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - SA. și "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - SA. prin metode specifice pieței de capital (abrogat prin H.G. nr.85/2013)
  O. nr.48/2012 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit


Luni, 11 decembrie 2023, 07:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.