LEGE nr.300 din 28 iunie 2004
privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.300 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 388/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 576/29 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
- la 29 sep. 2004
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
- la 29 sep. 2004
Trimitere la: L. nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite (abrogata prin L. nr.222/2020)
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  H.G. nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  O. nr.701/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European (abrogat prin O.G. nr.43/2015)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.520/2004 pentru promulgarea Legii privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
Referită de: H.G. nr.1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogat prin O.U.G. nr.44/2008)
Modificată: L. nr.378/2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogata prin O.U.G. nr.44/2008)
- modifică art.18
  O.U.G. nr.40/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogata prin O.U.G. nr.44/2008)
- modifică art. 6 alin. (1) lit. g); introduce lit. g1) la art. 6 alin. (1)
Abrogată: O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale


Marți, 05 decembrie 2023, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.