LEGE nr.306 din 28 iunie 2004
privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.306 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 248/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 578/30 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
- la 30 iulie 2004
totodata, abrogă:
L. nr.192/2000 pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
L. nr.495/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.526/2004 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Modificată: O.G. nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România (abrogata prin O.U.G. nr.60/2004)
proroga termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 38 lit. h) pâna la 1 ian. 2005
  O.U.G. nr.60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
modifică art.38 lit.h); introduce alin.(8) la art.16; abrogă O.G. nr. 53/2004
  L. nr.428/2004 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
respinge O.G. nr. 53/2004
  O.U.G. nr.135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
abrogă art.38 lit. h)
  L. nr.59/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr 135/2004 si modifică art. 38 lit.h)
  L. nr.221/2005 pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (abrogata prin L. nr.95/2006)
- modifica art. 16 alin. (1), (2), (3), (5) si (7);introduce alin. (9) la art. 16
  O.U.G. nr.175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
modifică art.38 lit.h
Abrogată: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății


Sâmbătă, 30 septembrie 2023, 11:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.