LEGE nr.312 din 28 iunie 2004
privind Statutul Băncii Naționale a României
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.312 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 364/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42-44 si art. 46, care intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Publicare: M.Of. nr. 582/30 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
- la 30 iulie 2004
totodata, abrogă:
L. nr.156/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
O.U.G. nr.136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
L. nr.407/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.532/2004 pentru promulgarea Legii privind Statutul Băncii Naționale a României
Modificată: H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si pâna la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operatiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Bancii Nationale a României si, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevazute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 si 29


Marți, 16 aprilie 2024, 23:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.