LEGE nr.295 din 28 iunie 2004
privind regimul armelor și al munițiilor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.295 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 322/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 583/30 iun. 2004 text
Republicare: M.Of. nr. 814/17 noi. 2011
  M.Of. nr. 425/10 iun. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
la 30 decembrie 2004,se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor,cu exceptia prevederilor art. 46-52, care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice, înarmate cu arme de aparare si paza, pâna la stabilirea în legile prevazute la art. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare.
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat
  L. nr.103/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului (abrogata prin L. nr.407/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.515/2004 pentru promulgarea Legii privind regimul armelor și al munițiilor
Modificată: O.U.G. nr.141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
prorogă termenului prevăzut la art. 145 alin. (1)
  L. nr.19/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 141/2004
  L. nr.235/2007 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art.2 pct. I poz. 1; introduce poz. 21 la art.2 pct. I, poz. 8 la art. 2 pct.IV
  O.U.G. nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 2 pct. II poz. 1 și 3, pct. VI poz. 1 și 4, art. 5 alin. (3), art. 8 denumirea marginală și alin. (1), art. 9 alin. (1) și (2), art. 11, art. 58, art. 59 alin. (1), art. 61, art. 65, art. 103, art. 105 alin. (2) și (3), art. 106, art. 107, art. 108, art. 109 lit. b), art. 110 alin. (1) lit. f), alin. (3) și (4), art. 132 pct. 23, art. 133 alin. (1), anexa; introduce art. 581, art. 582, art. 583, lit. c) la art. 62 alin. (2), lit. c) la art. 104 alin. (1), lit. c) la art. 105 alin. (1), lit. b1) la art. 109, alin. (6) la art. 110, pct. 221 la art. 132, art. 1361 și art. 1362
  L. nr.152/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 15 alin. (1) lit. d), art. 63; introduce alin. (2) la art. 39
  L. nr.268/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 65 alin. (2), art. 133 alin. (1) lit. e), art. 133 alin. (2) lit. d), art. 135; introduce alin. (11) la art. 58, pct. 241și pct. 341 la art. 132
  L. nr.99/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 24 alin. (1)
  L. nr.117/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 2 pct. I poz. 2, 21, 3 și 4, art. 2 pct. II poz. 2, art. 2 pct. III poz 2, 4-6 și 10-12, art. 2 pct. 5, art. 2 pct. VI poz. 2 și 7, art. 3, art. 5, art. 7, art. 9 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 14, art. 15 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 20, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 alin. (1) și (4), art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 37, art. 38 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42 alin. (1) lit. a),art. 44 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47, cap.II secțiunea a 3-a titlul pct. 6, art. 48, art. 49, art. 50, art. 52 alin. (1) și (2), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1), art. 58, art. 581alin. (2) și (3), art. 582, art. 60, art. 61, art. 63, art. 64, art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), (3) și (5), art. 67, art. 68 alin. (1), (3) și (6), art. 69 denumirea marginală, partea introductivă a alin. (1) și alin. (2), (3) și (8), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (1) lit. g) și i), art. 73 alin. (2) și (3), art. 74 alin. (1), art. 77 lit. b), art. 79 partea introductivă a alin. (1), art. 79 alin. (2) lit. b), art. 84 alin. (1), art. 85 partea introductivă a alin. (2) și lit. a), art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 alin. (3), art. 91, titlul secțiunii a 3-a, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 101, titlul cap. V, art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 108, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 114, art. 115, art. 118, art. 119 denumirea marginală și alin. (1), art. 120 alin. (1) - (3), art. 122, art. 124, art. 125, art. 126, art. 132, art. 133, art. 137, art. 138; introduce alin. (2) la art. 1, poz. 22 și 6 la art. 2 pct. I, poz. 61- 63 la art. 2 pct. III, poz. 8 și 9 la art. 2 pct. VI, art. 471, alin. (21) la art. 69, alin. (4) și (5) la art. 85, art. 891, alin. (3) la art. 107, art. 1111, art. 1131, art. 1221, art. 1261, art. 1371- 1374; abrogă art. 2 pct. VI poz. 3, art. 4, art. 15 alin. (5), art. 19, art. 42 alin. (1) lit. c), art. 44 alin. (4), art. 583, art. 69 alin. (1) lit. a), art. 92, art. 93, art. 98, art. 99, art. 100, art. 102, art. 123, art. 127, art. 128, art. 139, art. 140; înlocuiește anexa; sintagma "Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuiește cu sintagma "Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 814/17 noi. 2011
Modificată: L. nr.288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 14 alin. (1) lit. d)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 14 alin. (1) lit. c) și d), art. 57 alin. (4) lit. a) și b); abrogă art. 133-141
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 425/10 iun. 2014
Modificată: L. nr.319/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 13 alin. (4) și (5), art. 14 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (4), art. 15, art. 25 alin. (1) și (3), art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1), art. 42, art. 52 alin. (3), art. 57 alin. (7), art. 58 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 66 alin. (2), art. 70 alin. (1) lit. d), art. 74 alin. (1) lit. a) și c), art. 129 pct. 8, art. 130 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. a) și c), anexa; introduce alin. (11) și (12) la art. 7, alin. (5) la art. 14, lit. j) la alin. (1) al art. 28, lit. d) la alin. (2) al art. 28, alin. (3) la art. 37, lit. d) la alin. (1) al art. 44, lit. i) la alin. (1) al art 45, lit. g) la alin. (4) al art. 57, lit. i) la alin. (1) al art. 59, lit. c) la alin. (2) al art. 59, alin. (61) la art. 70, lit. j) la alin. (1) al art. 74, lit. e) la alin. (3) al art. 97, alin. (5) la art. 97, pct. 361 și 401 la art. 129; abrogă art. 43, art. 57 alin. (8), art. 58 alin. (3), art. 63, art. 129 pct. 29 și 31
  L. nr.22/2017 pentru modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privincf regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 5 alin. (2) partea introductivă; introduce alin. (3) la art. 5
  L. nr.196/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 pct. I subpct. 4 si 5, art. 2 pct. II subpct. 1, 2 si 3, art. 2 pct. III subpct. 3 si 13, art. 2 pct. III subpct. 16, art. 2 pct. V subpct. 2, 8 si 9, art. 2 pct. VI subpct. 2, 5, 6, 7 si 8, art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1) lit. b), c), d) si f), art. 17 alin. (5), art. 30, art. 31 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (1) si (2), art. 42 alin. (2) lit. a) si b), art. 46 alin. (2), art. 54 alin. (2) lit. b), art. 57 alin. (3), art. 58 alin. (1) si (2), art. 59 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 89 partea introductivă a alin. (1), art. 89 partea introductivă a alin. (2), art. 90, art. 91, art. 97 alin. (1) si (2), art. 97 alin. (3) lit. a), art. 101 alin. (2) si (3), art. 104 partea introductivă a alin. (3), art. 106 alin. (1) lit. b) si d), art. 129 pct. 3, art. 129 pct. 43, art. 130 alin. (1) lit. c) si d), art. 130 alin. (2); în tot cuprinsul legii, termenul „piese” și sintagmele „arme de recuzită”, „arme de panoplie”, „stat/state membru/membre al/ale Uniunii Europene”, „fond de vânătoare”, „arme și muniții” și „siguranță națională” se înlocuiesc cu sintagmele „componentă/componente esențială/esențiale”, „arme de spectacol și arme acustice”, „arme de foc dezactivate”, „stat/state membru/membre”, „fond cinegetic”, „arme, componente esențiale și muniții”, cu excepția art. 2 pct. II, subpct. 1, 2 și 3, art. 72, 74 și anexa la lege, respectiv „securitate națională”; modifică si înlocuieste cu anexa; introduce subpct. 51-54 la art. 2 pct. I, subpct. 9 si 10 la art. 2 pct. I, subpct. 4 la art. 2 pct. II, subpct. 141 la art. 2 pct. III, subpct. 17 la art. 2 pct III, alin. (4) la art. 6, alin. (2) - (5) la art. 9, alin. (4) la art. 10, alin. (5) si (6) la art. 25, alin. (5) - (8) la art. 42, alin. (21) si (22) la art. 46, lit. h1) la art. 106 alin. (1), lit. l) si m) la art. 106 alin. (1), alin. (41) la art. 118, alin.(5) - (7) la art. 120, pct. 51 la art. 129, pct. 131 la art. 129, pct. 491 la art. 129; abrogă art. 2 pct. I subpct. 3, art. 42 alin. (3), art. 95 alin. (2) si (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (11) la art. 37 si lit. a1) la art. 74 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.272/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- modifică art. 2 pct. II subpct. 1, art. 3, art. 9 alin. (5), art. 89 părtile introductive ale alin. (1) si (2) si art. 90 partea introductivă a alin. (1); modifică si înlocuieste anexa; introduce subpct. 11 la art. 2 pct. V, art. 51, art. 81, alin. (6) la art. 9, alin. (11) la art. 90 si alin. (31) - (35) la art. 90
  L. nr.139/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
- modifică art. 2 pct. V subpct. 6, art. 73 alin. (3) si art. 90 alin. (5); introduce alin. (31) la art. 73
Referită de: Decizie nr.77/2023 DECIZIA nr. 77 din 20 noiembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) lit. a), prin termenul de „militar” se întelege si notiunea de „soldati si gradati profesionisti” din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificările si completările ulterioare.
Modificată: D.C.C. nr.78/2024 DECIZIA nr. 78 din 14 februarie 2024 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. d), ale art. 44 alin. (1) lit. a) si alin. (3), ale art. 57 alin. (4) lit. b) si ale art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. d) si art. 57 alin. (4) lit. b) (termenul se împlineste la data de 3 mai 2024), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie.
Vezi si: D.C.C. nr.78/2024 DECIZIA nr. 78 din 14 februarie 2024 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. d), ale art. 44 alin. (1) lit. a) si alin. (3), ale art. 57 alin. (4) lit. b) si ale art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
- art. 14 alin. (1) lit. d) si art. 57 alin. (4) lit. b)
Modificată: O.U.G. nr.45/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
- modifică art. 14 alin. (1) lit. d) si art. 57 alin. (4) lit. b)


Joi, 20 iunie 2024, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.