LEGE nr.302 din 28 iunie 2004
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.302 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 377/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia titlului III, care va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.
Publicare: M.Of. nr. 594/1 iul. 2004
Republicare: M.Of. nr. 377/31 mai. 2011
  M.Of. nr. 411/27 mai. 2019
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților
- la 1 sep. 2004
totodata, abrogă:
L. nr.113/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților
  L. nr.296/2001 privind extrădarea
- la 1 sep. 2004
  L. nr.704/2001 privind asistența judiciară internațională în materie penală
- la 1 sep. 2004
  L. nr.756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
- la 1 sep. 2004
Modifică: L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
abrogă la 1 sep. 2004, art.519-521
Trimitere la: L. nr.19/1990 pentru aderarea Romaniei la Conventia impotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
  L. nr.19/1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru reprimarea terorismului
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.522/2004 pentru promulgarea Legii privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
Modificată: L. nr.224/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

dispune republicarea
  O.U.G. nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
- abrogă art. 1879
Referită de: Decizie nr.30/2008 DECIZIA nr. 30 din 2 iunie 2008
- art. 661 alin. (1)
Modificată: L. nr.222/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
- modifică art. 42, art. 44 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (1), (3), (5), (6) și (7), art. 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (2), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. (2) și (3), art. 59 alin. (4)-(6), art. 63 alin. (1), art. 661 alin. (2), art. 67 alin. (3), (6), (8) și (9), art. 69, art. 731 alin. (1) și (2), art. 77 alin. (1), art. 78 alin. (3), art. 79 denumirea marginală și alin. (2), denumirea cap. II a titlului III, art. 81, art. 82 alin. (3), art. 83 alin. (2) și (6), denumirea cap. III a titlului III, art. 85, art. 87 alin. (1) lit. a), art. 88 alin. (2) lit. c1) și h), art. 881, art. 89, art. 90, art. 92 alin. (1), art. 93, art. 94, art. 941, art. 942, art. 95 alin. (2) și (3), art. 96 denumirea marginală și alin. (1), art. 100 alin. (1) și (3), art. 102 alin. (1) și (4), art. 108 alin. (1), art. 110, art. 111 alin. (1)-(3) și (5), art. 114 alin. (7), titlul VII cap. II denumirea secțiunii a 2-a; introduce alin. (11) la art. 41, alin. (10) la art. 45, alin. (5) la art. 661, alin. (31) la art. 67, alin. (111) la art. 67, alin. (21) la art. 78, art. 841-844, alin. (3) și (4) la art. 88, art. 882, art. 883, alin. (31) la art. 99, alin. (6) la art. 111, alin. (11) la art. 169, art. 18719, secțiunea a 3-a cu art. 18720-18733, secțiunea a 4-a cu art. 18734-18748 și secțiunea a 5-a cu art. 18749-18769 la titlul VII cap. II, mențiunea privind transpunerea normelor europene după art. 189; abrogă art. 45 alin. (8), art. 661 alin. (3), art. 68, art. 76, art. 86, art. 88 alin. (2) lit. c); înlocuiește anexa cu anexele nr. 1-4
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 377/31 mai. 2011
Modificată: L. nr.300/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
- modifică la 26 decembrie 2013 art. 2 lit. e) și k) - p), art. 10, art. 14 alin. (2) și (4), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 43 alin. (2) și (4), art. 44, art. 45, art. 58, art. 65, art. 68 alin. (1), art. 69, art. 82, art. 88 alin. (1) - (6), art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 95, art. 97 alin. (2), art. 98 alin. (2) lit. c), art. 99 alin. (1) și (2), art. 100 alin. (2), art. 101, art. 103 alin. (1), (2) și (11), art. 108 alin. (1), art. 111 alin. (2), art. 111 alin. (5), art. 112, art. 113, art. 123, art. 124, art. 125 alin. (2), art. 127, denumirea cap. II al titlului IV, art. 128 alin. (2), titlul V cu art. 130 - 140, titlul VI cu art. 141 - 170, art. 176, art. 178 alin. (5) și (11), art. 182 alin. (1) și (8), art. 185, art. 186, art. 233 alin. (1), art. 234, art. 235 alin. (1) și (2), art. 239 alin. (2), art. 241 alin. (2) lit. f), art. 249 alin. (2), art. 262 alin. (1) lit. e), mențiunea de transpunere a normelor comunitare, anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4; introduce alin. (11) la art. 42, art. 661, lit. i) la art. 98 alin. (2), art. 1031, alin. (4) la art. 107, art. 1271, art. 1281 - 1283, art. 1401 - 1406 la titlul V, titlul VI1 cu art. 1701 - 17044, art. 2341, lit. c) la art. 248 alin. (2), lit. i) la art. art. 262 alin. (1), art. 271, anexele nr. 5-10; abrogă art. 59, art. 111 alin. (3), art. 233 alin. (2); - la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 și a Legii nr. 135/2010 modifică art. 5 alin. (3) lit. b), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 15, art. 18, art. 19 alin. (1) lit. d), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1), art. 28, art. 32, art. 42 alin. (3), art. 43 alin. (5) și (9), art. 52 alin. (8) și (9), art. 53, art. 66 alin. (5), art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 alin. (2) lit. h), art. 99 alin. (3) și (6), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (11), art. 108, art. 109, art. 125 alin. (3), art. 128 alin. (5), art. 129 alin. (2), art. 132 lit. h), art. 135 alin. (11), art. 137 alin. (6) lit. b), art. 137 alin. (8), art. 139 alin. (3), art. 140 alin. (5), art. 154 alin. (11), art. 160 alin. (7), art. 17013 alin. (4), art. 17014 alin. (4) - (6), art. 17025 alin. (4) și (5), art. 17035 alin. (1), lit. a) și g), art. 17044 alin. (2), art. 172, art. 174 alin. (1) lit. a), art. 178 alin. (9) și (11), art. 181, art. 183 alin. (5), art. 188 alin. (2) și (3), art. 189, art. 193 alin. (4), art. 206 alin. (2) lit. a), art. 223 alin. (1), art. 228, art. 244
dispune republicarea
  L. nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 185 alin. (2)
  L. nr.236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
- modifică art. 42 alin. (3), art. 44 alin.(2), art. 88 alin. (7), art. 95 alin.(1) lit. b), art. 132 lit.c), art. 135 alin. (9) pct. (ii), art. 135 alin. (11) și (13) lit.a), art. 144 alin. (1), art. 154 alin. (13) lit. a), art. 168 alin.(1), art. 17017 alin. (2) lit. a) pct. (iii), art. 17031 alin. (2), art. 17036 alin. (1), art. 182 alin. (1), art. 246 alin. (1), art. 271; introduce alin. (5) la art. 16, art. 841, lit. a1) la art. 88 alin. (3), alin. (3) - (5) la art. 90, alin. (21) - (23) la art. 104, alin.(6) la art. 110, lit.a1) la art. 131 alin. (3), alin. (17) la art. 135, alin. (21) la art. 1401, alin. (21) la 1402, alin.(11) la art. 1403, alin. (11) la art. 144, alin. (16) la art. 154, art. 1671, lit.d) la art. 17031 alin. (1), pct. (iii) și (iv) la art. 17035 alin. (1) lit. a), alin. (11) la art. 182, art. 2451, secțiunea a 6-a cu art. 2681 - 26825, pct. 10 și 11 la mențiunea privind transpunerea dispozițiilor deciziilor-cadru ale Uniunii Europene, anexele nr. 11-14
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 411/27 mai. 2019
Modificată: L. nr.51/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală
- modifică art. 10 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (1), art. 43 alin. (4), art. 44 alin. (2), art. 91 alin. (4), art. 92 alin. (1) lit. b), art. 102 alin. (5) lit. b), art. 106 alin. (3), art. 171 alin. (4), art. 176 lit. b) si c), art. 177 alin. (1) si (3), art. 178 alin. (4) lit. g), art. 179 alin. (5), art. 180 alin. (1), alin. (2) partea introductivă si alin. (3), art. 181 alin. (1), art. 183 alin. (2) lit. d) si e), art. 183 alin. (3)-(5), art. 291 alin. (1); introduce alin. (5) la art. 14, alin. (2) la art. 71, alin. (31) la art. 91, lit. i1) la art. 164, art. 1791, art. 1792, alin. (11)-(18) la art. 250, alin. (7) la art. 276, alin. (21) la art. 279, alin. (10) la art. 307, sectiunea 51 cu art. 3271 - 3274 alin. (7)-(9) la art. 343, pct. 12 la mentiunea de transpunere; abrogă art. 176 lit. d)-i)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.359/2022 DECIZIA nr. 359 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (3), a sintagmei "sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6)" cuprinse în art. 57 alin. (5) si ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală
- sintagma „sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6)” cuprinsă în art. 57 alin. (5) si art. 57 alin. (6)
Modificată: L. nr.306/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală
- modifică art. 19, art. 43 alin. (3), art. 57 alin. (5) si (6), art. 84 alin. (1), art. 89 alin. (1) lit. d) pct. (ii), art. 105 alin. (2), art. 109 alin. (4), art. 113, art. 114 alin. (1), art. 118 alin. (6), art. 122 si art. 235 alin. (5); introduce art. 551, alin. (51) la art. 235 si alin. (8) la art. 3271
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.8/2023 DECIZIA nr. 8 din 29 mai 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 301


Luni, 15 aprilie 2024, 22:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.