ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.50 din 15 iunie 2004
pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.50 din 15 iunie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.520/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 581/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 01.07.2004
Publicare: M.Of. nr. 595/1 iul. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.373/2004)
modifică art.8 alin.(2) si (5), art.9 alin.(1), art.14 alin.(2), art.16 alin.(1), (2) si (6); în cuprinsul alin. (6) al art. 51, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor"
  L. nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare (abrogata prin L. nr.446/2006)
modifică art.38 alin.(2), art.57 alin.(2), art.591 partea introductiva
  L. nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate (abrogata prin O.U.G. nr.97/2005)
modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(2), art.31, art.5 alin.(3), art.421 alin.(1) si (2), art.44 ; introduce alin.(31) la art.421; abrogă art.1 alin.(2); în cuprinsul legii, denumirea "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor"
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
modifică art.66; denumirile "autoritate a administratiei publice locale" si "autoritati ale administratiei publice locale" se înlocuiesc cu "serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor", respectiv "servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor", iar denumirea "autoritati ale administratiei publice judetene" se înlocuiește cu "servicii publice comunitare judetene"; în cuprinsul alineatului (1) al art.38, termenul "politie" se înlocuiește cu "serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor"
  O.G. nr.65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania (abrogata prin L. nr.248/2005)
modifică art.4 alin.(3), art.8, art.9 alin.(1), art.10 alin.(1), art.16 alin.(2), art.25, art.26 alin.(2)
  O.G. nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
modifică titlul, art.1-4, titlul cap.II, art.5, art.6 alin.(1) partea introductiva, art.6 alin.(3), art.7, art.8 alin.(1), art.9 alin.(2), art.10, art.13, art.15, art.151 ; introduce lit.c1) la art.6 alin.(1) ,lit. f) la art.9 alin.(1), art.91, cap.III1 cu art.111- 113 si cap.III2 cu art.114 - 117, art.152 ; abrogă art.11, art.16, art.17, art.18 alin.(1); în cuprinsul ordonantei, denumirea "Directia generala pentru pasapoarte" se înlocuiește cu "Directia generala de pasapoarte", iar denumirea "Ministerul Administratiei Publice" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor".
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică art.1 alin.(2), art.4 alin.(2), art.5 lit.a), e), i) si j), art.6 alin.(1) si (2), art.7 lit.a) si d), art.11 alin.(1), art.14 lit.a), c), g), h), art.17, art.18, art.20 alin.(1), art.21, art.22, art.23, art.24, art.241 ; introduce lit.e1) la art.5, lit. a1) la art.7, alin. (2) la art.7 ,lit.h1) la art.14, alin. (2) la art.14, art.251 ; abrogă art.13, art.14 lit.d), art.16, art.19, art.20 alin.(2), art.26, anexa ;În cuprinsul alin. (1) al art. 4, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor,în cuprinsul art.8, denumirea "ministrul administratiei publice" se înlocuiește cu "ministrul administratiei si internelor"
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
abrogă art.13 alin.(3), art.29
  O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
abrogă art.18 alin.(3)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică si completează art.I, art.IV, art.VII; abrogă art.II
Modificată: L. nr.430/2006 privind completarea art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
- introduce alin.(11) la art. X
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. X


Duminică, 23 iunie 2024, 06:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.