HOTĂRÂRE nr.964 din 15 iunie 2004
privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.964 din 15 iunie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 608/6 iul. 2004
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  L. nr.107/1996 Legea apelor
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O. nr.14/2000 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică (abrogat prin O. nr.752/2018)
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
  H.G. nr.743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei (abrogat prin H.G. nr.1.209/2004)


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.