LEGE nr.87 din 18 octombrie 1994
pentru combaterea evaziunii fiscale
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.87 din 18 octombrie 1994
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 299/24 oct. 1994 text
Rectificare: M.Of. nr. 307/24 aug. 1998
Republicare: M.Of. nr. 545/29 iul. 2003
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.193/1994 privind promulgarea Legii pentru combaterea evaziunii fiscale
Rectificare: M.Of. nr. 307/24 aug. 1998
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică art. 1, art.9, art.10, art.11, art.12, art.17 alin. (2), art.20, art.22; introduce un nou alineat la art.3, un nou alineat la art.4; abrogă art.13-16, art. 17 alin. (1) lit. b) si k) , art.18 si art. 21
Republicare: M.Of. nr. 545/29 iul. 2003
Modificată: L. nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
abrogă art.3
Abrogată: L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale


Vineri, 01 martie 2024, 02:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.