ORDIN nr.755 din 14 iunie 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.755 din 14 iunie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 645/16 iul. 2004
Temei legal:
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  L. nr.270/2003 LEGEA spitalelor (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate
Trimitere la: O. nr.2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului și a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice (abrogat prin O. nr.4.043/2015)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.270/2003 LEGEA spitalelor (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.140/2004 al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O. nr.896/2006)
  O. nr.636/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O. nr.896/2006)
  O. nr.1.345/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O. nr.896/2006)
Abrogat: O. nr.896/2006 al ministrului sănătății publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public
- la 1 ianuarie 2007
Modificat: O. nr.1.075/2006 al ministrului sănătății publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii


Joi, 02 februarie 2023, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.