LEGE nr.98 din 10 noiembrie 1994
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.98 din 10 noiembrie 1994
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 317/16 noi. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 325/24 apr. 2008
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.213/1994 pentru promulgarea Legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Modificată: O.G. nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la Normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
modifică titlul Capitolului I, art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, titlul Capitolului IV, art. 9, art. 10, art. 11, titlul Capitolului V, art. 12, art. 13, art. 14, titlul Capitolului VI, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, titlul Capitolului VIII, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, titlul Capitolului X, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, Capitolul XII devine Capitolul XIII cu același titlu, art. 34 devine art. 36, art. 35 devine art. 37, art. 36 devine art. 38, art. 37 devine art. 39, art. 38 devine art. 40, art. 39 devine art. 41, art. 40 devine art. 42, art. 36, art. 38, art. 41, art. 42, Capitolul XIII devine Capitolul XIV cu același titlu, art. 41 devine art. 43 pe care îl modifică, art. 42 devine art. 44 cu același cuprins, art. 43 devine art. 45 cu același cuprins, art. 44 devine art. 46 pe care îl modifică, art. 46 devine art. 49 cu același cuprins; introduce Capitolul XII, art. 34, art. 35, art. 4
  O.G. nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
modifică art. 41; abrogă art. 3 lit. e
  L. nr.148/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 103/2000
  L. nr.344/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 7 partea introductivă și lit. a-h, j, m și n, art. 8 lit. a, e-h, art. 9 partea introductivă și lit. b și c, art. 10 partea introductivă și lit. b, e-g și i, art. 11 partea introductivă și lit. d-f, h și l, art. 12 partea introductivă, art. 13 partea introductivă și lit. a, h, l, art. 14 partea introductivă, art. 15 partea introductivă și lit. c și e, art. 16 partea introductivă, art. 17 partea introductivă și lit. a-c, art. 18 partea introductivă și lit. a și e-h, art. 20 lit. d și g, art. 22 partea introductivă și lit. b și d, art. 23 partea introductivă și lit. b, art. 24 partea introductivă și lit. g, j, m, o și q, art. 25 lit. a și i, art. 26 partea introductivă, art. 27 partea introductivă și lit. e, art. 29 partea introductivă, art. 30 partea introductivă și lit. j, l, p, q, t, u și v, art. 31 partea introductivă și lit. b, art. 32 partea introductivă, art. 33 partea introductivă și lit. a și j, art. 34 partea introductivă, art. 35 partea
  O.G. nr.5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
introduce alin. 2 la art.41
dispune republicarea
  L. nr.316/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
modifică titlul Cap. I, art.1, art.2 partea introductiva si lit. a), b) si d),art.3 lit. a), art.5 partea introductiva si lit. c) si d), art.6 partea introductiva, art.7 partea introductiva si lit. a), h), j), m) si n), art.8 partea introductiva, art.11 partea introductiva si lit. l), art.12 lit. d), art.13 partea introductiva si lit. a), c), i), k) si n), art.15 partea introductiva, art.16 lit.b), art.17 lit. f), art.22 partea introductiva si lit. d), art.23 partea introductiva si lit. b), c), e), n), p) si s), art.24 partea introductiva si lit. m) si r), art.25 partea introductiva, art.25 punctul IX al lit. a), art.29 partea introductiva, art. 34 partea introductiva, art.35 partea introductiva, art.36 lit.b), art.38 lit.a) si b), art.40, art.43, art.44, art.45,prevazut la pct. 44 din L. nr. 344/2002, care devine art.49 cu acelasi cuprins, art. 49 devine art.50 cu acelasi cuprins,anexa nr. 1; introduce lit.e) la art.2, lit. e) - h) la art. 5, lit. q) - t) la art. 13, lit. d) la art. 16, lit. s) la art. 24, lit. d) si e) la art. 29, lit. g) - i) la art. 32; abrogă art. 3 lit. e) si h), art.7 lit. b) si g), art. 20 lit. f), art.22 lit. i), art.23 lit. m), art.24 lit. i), art.33 lit. j), art.36 lit. c) - e), art.38 lit. c) si d)
dispune republicarea
  O.G. nr.18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
modifică art. 3 lit. b), art. 6 lit. e), art. 7 lit. c) si d), art. 8 lit. a), b), c), art. 14 lit. a), art. 24 lit. j), art. 25 lit. a) pct. II
  L. nr.147/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
- aproba O.G. nr. 18/2005
Republicare: M.Of. nr. 325/24 apr. 2008
Abrogată: L. nr.254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
- la 1iunie 2011


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.