LEGE nr.98 din 10 noiembrie 1994
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
  O. nr.185/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private (abrogat prin O. nr.261/2007)
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.421/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normativului de acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante


Vineri, 24 mai 2024, 20:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.