LEGEA nr.341 din 12 iulie 2004
recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.341 din 12 iulie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 299/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: da
Observatii:Titlu nou: Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
Publicare: M.Of. nr. 654/20 iul. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989
totodata, abrogă:
L. nr.43/1991 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum și ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989
L. nr.93/1992 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum și ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989
L. nr.30/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16 - 22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum și celor care au participat direct, in perioada 16 - 25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
L. nr.70/1996 pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
H.G. nr.116/1999 HOTARARE privind actualizarea limitei creditelor bancare acordate pentru investitii cu caracter productiv, prevazute de Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
O.U.G. nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
O.U.G. nr.184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
L. nr.112/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
L. nr.354/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/1999 pentru completarea art.5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
H.G. nr.399/2002 privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiții cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
Trimitere la: D.-L. nr.124/1990 privind instituirea "Fondului Libertatea"
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989"
  H.G. nr.566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989
  L. nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.583/2004 pentru promulgarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art.5 alin.(2); introduce art.131
Referită de: H.G. nr.1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
art.16
Modificată: L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si elimină de la abrogăre art.5 alin. (2)
  O.U.G. nr.133/2004 pentru modificarea art. 11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
modifică art.11; proroga cu 6 luni termenele prevazute la art. 9 alin. (1) si (4)
  L. nr.37/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 133/2004 si proroga termenele de la art. 9 alin. (1) si (4) cu 12 luni
  O.U.G. nr.182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
prorogă termenele prevăzute la art.9 alin.(1) și (4)
  L. nr.347/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  O.U.G. nr.132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- prorogă, până la 31 martie 2007, termenul prev. la art. 91 alin. (1), până la 30 sept. 2007, termenul prev. la art. 91 alin. (2) și până la 31 martie 2008 termenul prev. la art. 9 alin. (1)
  L. nr.131/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- aprobă O.U.G. nr. 132/2006
  O.G. nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- prorogă, până la data de 30 iunie 2009 inclusiv, termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) și până la 31 dec. 2008 termenul de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calității de revoluționar și de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluționar
  O.U.G. nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- modifică titlul; introduce cap. I ( care cuprinde art.1-17) , cap. II cu art.18-24
dispune republicarea
  O.U.G. nr.203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- modifică art. 131
  L. nr.47/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- aprobă cu modificări O.G. nr. 1/2008 și prorogă termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare a calității de revoluționar și de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluționar, în vederea îndeplinirii condițiilor stabilite prin lege, la 30 aprilie 2009.
  O.U.G. nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- prorogă, până la data de 1 ian. 2010 inclusiv, termenul prevăzut la art. 9 alin. (1)
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- reduce cu 15% indemnizația de merit
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 5 alin. (1) lit. c) și g)
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) nu se acordă în anul 2012; În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. k)
  L. nr.178/2012 privind completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- introduce art. 25
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- introduce art. 26
  O.U.G. nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1) lit. a), b) și c), art. 3 alin. (2), (5) și (6), art. 4, art. 41 , art. 5, art. 51 , art. 6, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12, art. 131 , art. 18, art. 19, art. 20 alin. (2), art. 21, art. 22, art. 23, art. 24; introduce art. 31 -33 , art. 81 , art. 92 , art. 93 , alin. (3) și (4) la art. 20; abrogă art. 42 , art. 9 alin. (6)
dispune republicarea
  O.G. nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- modifică art. 4 alin. (3), art. 41 alin. (1) și (3), art. 51 , art. 7, art. 93 alin. (1); introduce alin. (6) la art. 4; abrogă art. 43 alin. (1), art. 93 alin. (2)
  O.G. nr.16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- modifică art. 92 alin. (6)
  L. nr.199/2016 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- modifică titlul; intrtoduce cap. III cu art. 251 - 257
  L. nr.252/2016 pentru completarea art. 41 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
- introduce alin. (4) art. 41
Referită de: Decizie nr.23/2018 DECIZIA nr. 23 din 19 martie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din lege, astfel cum a fost modificată si completată prin O.U.G. nr. 95/2014
  Decizie nr.14/2020 DECIZIA nr. 14 din 17 februarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 5 alin. (2) cu ref. la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3
Modificată: L. nr.179/2021 pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989’ pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
- modifică art. 5 alin. (3) - (5) si (7), art. 9 alin. (2), (3) si (5), art. 92 alin. (5) si (7), art. 11, art. 15 si art. 26; În tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989” se înlocuieste cu sintagma „Secretariatul de Stat”
dispune republicarea
  L. nr.242/2021 pentru modificarea si completarea Legii recunostinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
- modifică art. 1; introduce alin. (2)-(7) la art. 8 si alin. (4)-(6) la art. 13
Referită de: Decizie nr.33/2023 DECIZIA nr. 33 din 24 aprilie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 43alin. (2), coroborate cu art. 1 pct. 10 si 11, art. 168, art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Joi, 20 iunie 2024, 02:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.