ORDONANȚĂ nr.48 din 15 iulie 2004
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.391/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  O. nr.1.193/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 (abrogat prin O. nr.341/2005)
art.8
  H.G. nr.1.354/2004 privind aprobarea plății sumelor restante aferente cadrelor didactice detașate, care predau limba și literatura română în școli din Republica Moldova
  H.G. nr.1.526/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  O. nr.690/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
  H.G. nr.1.757/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.801/2004 privind diminuarea cheltuielilor și deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
  H.G. nr.1.870/2004 privind diminuarea cheltuielilor și deficitului bugetului de stat și majorarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
  H.G. nr.1.916/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.918/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.933/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.953/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.971/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.965/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.970/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.988/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
art. 21 alin. (3)
  H.G. nr.2.015/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finanțarea unor obiective de investiții și pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.2.016/2004 privind diminuarea cheltuielilor și a deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și a deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
  H.G. nr.2.019/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.020/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.035/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției - Direcția Generală de Protecție și Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.036/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.038/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.039/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.030/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.031/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.032/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.037/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.128/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.162/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.163/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Autoritatea Națională pentru Tineret, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.210/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru efectuarea lucrărilor de reparații la unele unități de cult
  H.G. nr.2.211/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
  H.G. nr.2.212/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.213/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.214/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.217/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.218/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.2.219/2004 privind diminuarea cheltuielilor și a deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și a deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
  H.G. nr.2.220/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.222/2004 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații între anii 1996-2004 în județul Arad
  H.G. nr.2.223/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vâlcea
  H.G. nr.2.224/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.2.226/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Biserica "Adormirea Maicii Domnului", comuna Afumați, județul Ilfov
  H.G. nr.2.231/2004 privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.238/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.239/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.2.244/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.248/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.250/2004 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului "O Românie Frumoasă"
  H.G. nr.2.318/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.326/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.2.327/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Olt
  H.G. nr.2.328/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sălaj
  H.G. nr.2.329/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Harghita
  H.G. nr.2.330/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.2.353/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.359/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.360/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.361/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.435/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Sri Lanka


Joi, 01 decembrie 2022, 05:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.