LEGE nr.340 din 12 iulie 2004
privind instituția prefectului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.340 din 12 iulie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 418/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 658/21 iul. 2004
Republicare: M.Of. nr. 225/24 mar. 2008 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
abrogă prevederile art.26, art.27, cele ale sectiunii 1 "Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti" a cap. VIII cu art. 130 - 144, art.154 alin. (2)
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.580/2004 pentru promulgarea Legii privind instituția prefectului
Modificată: O.U.G. nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică titlul, art. 1, art.3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, titlul capitolului III, art. 19 alin. (1) și (2), art. 22, art. 24 alin. (1) lit. a), d), e), f), g) și k), art. 25, art. 26, art. 28, art. 30, art. 35, titlul capitolului VI, art. 39, art. 40, art. 42 ; introduce art. 11, art. 201, 202, 203, lit. m1) la alin. (1) al art. 24, art. 241, art. 251, art. 261; abrogă art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11,capitolul II cuprinzând art. 13-18, art. 20, art. 24 alin. (1) lit. c), art. 29, art. 31, art. 36, art. 37, art. 38, art. 41
dispune republicarea
  L. nr.181/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.179/2005 și modifică art.11 alin.(4), art.3 alin.(2), art.7, art.19 alin.(1), art.24 alin.(1) lit.d), e) și g), art.26, art.30, art.39 alin.(6); introduce alin.(21) după alin.(2) al art.39
dispune republicarea
  L. nr.262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
abrogă dispozițiile art. 26 și 261
Republicare: M.Of. nr. 225/24 mar. 2008 text
Modificată: O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- modifică art. 30 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 30
  L. nr.264/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2009
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ


Duminică, 10 decembrie 2023, 12:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.