ORDIN nr.820 din 24 iunie 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.820 din 24 iunie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 665/23 iul. 2004
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Marți, 06 decembrie 2022, 09:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.