LEGEA GAZELOR nr.351 din 14 iulie 2004
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.351 din 14 iulie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 387/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 679/28 iul. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
- la 28 august 2004
totodata, abrogă:
L. nr.791/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
  O.G. nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale
- la 28 august 2004
totodata, abrogă:
L. nr.463/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale
Trimitere la: L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.600/2004 pentru promulgarea Legii gazelor
Modificată: O.U.G. nr.116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004

dispune republicarea
  L. nr.288/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
- modifică art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 65 alin. (2), art. 98 alin. (2) lit. a), art. 119 alin. (3); introduce lit. z1) la art. 8, alin. (4), (5), (6) și (7) la art. 65
  O.U.G. nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
- modifică art.6, art.7, art.10, art.13, art.99; introduce alin.(2) la art.8, alin.(2) la art.120; abrogă alin.(2) al art.9, art.11, art.12, art.14, art.15, art.16; înlocuiește denumirea "Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu "Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)"
  O.U.G. nr.122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
- modifică art. 3 pct. 52 și pct. 54, art. 8 lit. k), art. 17 lit. g), art. 23 alin. (1), art. 24, art. 51 lit. b) și c), art. 80 alin. (1), art. 100 alin. (6), art. 110; introduce art. 261, alin. (11) la art. 33, pct. 38 la art. 109
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 13
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 90 alin. (2)
  L. nr.19/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 (abrogata prin L. nr.123/2012)
- modifică art. 3
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- abrogă legea cu excepția art. 6-10
Abrogată: L. nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004
Vezi si: D.C.C. nr.430/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004
art. 65 alin. (2)


Marți, 05 decembrie 2023, 14:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.