LEGEA GAZELOR nr.351 din 14 iulie 2004
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.169/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
art.10 alin. (4) si (5)
  O. nr.1.202/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.1.453/2004)
art.10 alin. (4), (5), art.99
  O. nr.1.203/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.1.452/2004)
art.10 alin. (4), (5), art.99
  Decizie nr.1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.56/2007)
art. 8 lit. s), art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.1.232/2004 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004
  Decizie nr.1.271/2004 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței pentru distribuția gazelor naturale, a Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței pentru furnizarea gazelor naturale și a Condițiilor-cadru de valabilitate a autorizației de funcționare a obiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.64/2018)
art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.711/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea și verificarea personalului care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale și a Regulamentului pentru autorizarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale
art.8 lit.c)
  Decizie nr.1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale și a Regulamentului pentru autorizarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.55/2007)
art.10 alin.(4) si (5)
  Decizie nr.1.345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de soluționare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuție, înmagazinare subterană a gazelor naturale și la conductele din amonte (abrogat prin O. nr.85/2014)
art.10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.1.346/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale (abrogat prin Decizie nr.1.086/2005)
art.8 lit. j)
  Decizie nr.1.347/2004 privind stabilirea cantităților de gaze naturale alocate consumatorilor eligibili în anul 2005
art.8 lit. j)
  Decizie nr.1.353/2004 pentru aprobarea Regulamentului de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.20/2020)
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.1.354/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordați direct în Sistemul național de transport și/sau la conductele din amonte și a consumatorilor eligibili
art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.746/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale
  Decizie nr.1.412/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale
art.10 alin. (4) si (5)
  O. nr.1.452/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.218/2005)
art.10 alin. (4) si (5), art.99
  O. nr.1.453/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.218/2005)
art.10 alin. (4) si (5), art.99
  Decizie nr.75/2005 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.412/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale
art. 10 alin. (4), (5)
  O. nr.131/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (abrogat prin Decizie nr.425/2009)
art. 6 alin. (4), art. 7, art. 8 lit.s) si art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.164/2005 pentru modificarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale
art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.193/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș (abrogat prin O. nr.1.074/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.194/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina (abrogat prin O. nr.1.064/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.195/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș - Sucursala Ploiești (abrogat prin O. nr.1.068/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.196/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București (abrogat prin O. nr.1.072/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.197/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. București (abrogat prin O. nr.1.057/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.198/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuți (abrogat prin O. nr.1.059/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.199/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București (abrogat prin O. nr.1.075/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.200/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L. (abrogat prin O. nr.1.079/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.201/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buziaș (abrogat prin O. nr.1.055/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.186/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Vest" - S.A. Arad (abrogat prin O. nr.1.054/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.187/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Megaconstruct" - S.A. București (abrogat prin O. nr.1.067/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.188/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială MM DATA - S.R.L. București (abrogat prin O. nr.1.065/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.189/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Sud" - S.A. Snagov (abrogat prin O. nr.1.053/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.190/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Nord Est" - S.A. Hârlău (abrogat prin O. nr.1.066/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.191/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Est" - S.A. Vaslui (abrogat prin O. nr.1.069/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.192/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Garant Service" - S.A. Bistrița-Năsăud (abrogat prin O. nr.1.063/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  Decizie nr.182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi (abrogat succesiv prin O. nr.77/2009, O. nr.70/2009)
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.78/2020)
art. 8 lit.m), art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.184/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București (abrogat prin O. nr.1.058/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.185/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Grup dezvoltare rețele" - S.A (abrogat prin O. nr.1.062/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.202/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea (abrogat prin O. nr.1.052/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.203/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari (abrogat prin O. nr.1.060/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.204/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni (abrogat prin O. nr.1.073/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.205/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanța (abrogat prin O. nr.1.061/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.206/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea (abrogat prin O. nr.1.078/2005)
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.218/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind abrogarea unor acte normative
art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.226/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Hargita Gaz" - S.A. Odorheiu Secuiesc
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.227/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Salgaz" - S.A. Salonta
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.223/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.224/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureș" - S.A. Târgu Mureș
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  O. nr.225/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Amgaz" - S.A. Mediaș
art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99
  Decizie nr.307/2005 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.56/2007)
art. 8 lit.s) si art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.308/2005 privind aprobarea Condițiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale (abrogat prin O. nr.52/2007)
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.310/2005 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană
art. 8 lit.x), art. 10 alin. (4) si (5) si art. 38
  Decizie nr.312/2005 privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București
art. 8 lit.l) si art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.309/2005 privind aprobarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.78/2020)
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 (abrogat prin O. nr.22/2012)
art. 8 lit.l) si art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.313/2005 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței interne reglementate a gazelor naturale și a consumatorilor eligibili (abrogat prin Decizie nr.183/2007)
art. 8 lit.p) pct. 1, 2 si lit.u), art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.185/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale și pentru aprobarea unui contract de concesiune
  Decizie nr.391/2005 pentru modificarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale
  Decizie nr.392/2005 privind abrogarea unor acte normative
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.400/2005 DECIZIA a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontactuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat (abrogat prin O. nr.35/2013)
art. 8 lit. r), art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.401/2005 a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1346/2004 si pentru organizarea unei sesiuni suplimentare pentru acreditarea consumatorilor eligibili pentru anul 2005
art. 8 lit. j), art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.402/2005 a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale (abrogat prin Decizie nr.460/2006)
art. 8 lit. m), art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.403/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Salgaz" - S.A. Salonta (abrogat prin O. nr.1.071/2005)
art. 10 alin. (4) si (5), art. 99
  O. nr.404/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Harghita Gaz" - S.A. (abrogat prin O. nr.1.070/2005)
art. 10 alin. (4) si (5), art. 99
  O. nr.250/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale și pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune
art. 33
  O. nr.281/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale și pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune
art. 33
  O. nr.430/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
art.10 alin. (4) , (5), art.99
  Decizie nr.448/2005 DECIZIA președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale
  Decizie nr.457/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea și completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi (abrogat prin O. nr.70/2009)
art. 8 lit. m), art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.459/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.78/2020)
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.460/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.78/2020)
art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.464/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
art.10 alin. (4) si (5)
  O. nr.462/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 873/141/2004 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
art.100 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit.c)
  O. nr.463/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
art.100 alin. (1) lit.b) si alin. (2) lit.c)
  Decizie nr.551/2005 pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale și a Regulamentului pentru autorizarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.55/2007)
art. 8 lit. c), art. 10 alin. (4) si (5)
  O. nr.438/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea concesionării serviciului public de distribuție a gazelor naturale în unele localități, a caietului de sarcini al concesiunii, a contractului-cadru de concesiune și a instrucțiunilor-cadru privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare, aferente serviciului public de distribuție a gazelor naturale
  O. nr.602/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.169/2004
art. 10 alin. (4) si (5)
  Decizie nr.625/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind procedurile de întocmire a raportului financiar și a evidenței contabile reglementate de către titularul de licență din sectorul gazelor naturale (abrogat prin Decizie nr.1.139/2006)
art. 8 lit. l) și art. 10 alin. (4) și (5)
  O. nr.626/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială "AMARAD" - S.A (abrogat prin O. nr.1.076/2005)
art.10 alin. (4) și (5), art.99
  Decizie nr.665/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate la consumatorii captivi (abrogat prin O. nr.62/2008)
. 8 lit. k), art. 10 alin. (4) și (5)
  O. nr.27/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. (abrogat prin O. nr.77/2015)
  O. nr.32/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 (abrogat prin O. nr.78/2020)
art. 8 alin. (1) lit. m)
  O. nr.33/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea anexei nr. 2 "Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale" la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale și a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.162/2015)
art. 8 alin. (1) lit. n)
  O. nr.34/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea anexei nr. 2A "Condiții-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici" la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale (abrogat prin O. nr.173/2020)
art. 8 alin. (1) lit. m)
  O. nr.30/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 (abrogat prin O. nr.16/2013)
art. 8 alin. (1) lit. i) și n)
  O. nr.31/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, și a prețului de achiziție a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul național de transport (abrogat prin O. nr.16/2013)
art. 8 alin. (1) lit. i) și n)
  O. nr.40/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale și pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 (abrogat prin O. nr.22/2012)
art. 8 lit. l), art. 10 alin. (4) și (5)
  O. nr.41/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea unor acte normative
art. 8 alin. (1) lit. m)
  O. nr.3/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUȚIE S.R.L. (abrogat prin O. nr.64/2015)
art. 17 lit. g), art. 99, art. 100 alin. (1) lit. b)
  O. nr.16/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. (abrogat prin O. nr.99/2014)
art. 17 lit. g), art. 99, art. 100 alin. (1) lit. b)
  O. nr.7/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, execuția, operarea, întreținerea și repararea stațiilor de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule
  O. nr.1370/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Regelementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1284/27/160/2011 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.622/2012)
  O. nr.10/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, și a prețului de achiziție a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul național de transport (abrogat prin O. nr.16/2013)
art. 8 lit. i) și n)
  O. nr.11/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare m Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 (abrogat prin O. nr.16/2013)
art. 8 alin. (1) lit. i) și n)
  O. nr.12/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea condițiilor-cadru asociate autorizației de înființare (abrogat prin O. nr.80/2013)
art. 8 alin. (1) lit. b)


Miercuri, 21 februarie 2024, 19:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.