LEGEA GAZELOR nr.351 din 14 iulie 2004
Fisa actului

Trimitere de la:
  Decizie nr.1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.56/2007)
  Decizie nr.1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale și a Regulamentului pentru autorizarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.55/2007)
  Decizie nr.1.345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de soluționare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuție, înmagazinare subterană a gazelor naturale și la conductele din amonte (abrogat prin O. nr.85/2014)
  Decizie nr.1.346/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale (abrogat prin Decizie nr.1.086/2005)
  H.G. nr.2.199/2004 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin H.G. nr.326/2018)
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  Decizie nr.313/2005 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței interne reglementate a gazelor naturale și a consumatorilor eligibili (abrogat prin Decizie nr.183/2007)
  Decizie nr.400/2005 DECIZIA a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontactuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat (abrogat prin O. nr.35/2013)
  Decizie nr.665/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate la consumatorii captivi (abrogat prin O. nr.62/2008)


Sâmbătă, 02 martie 2024, 11:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.