ORDIN nr.547 din 3 august 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.547 din 3 august 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 731/13 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
art.24
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
art.9 alin.(6)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.555/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind identificarea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente


Marți, 23 iulie 2024, 11:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.