ORDIN nr.357 din 28 iunie 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.357 din 28 iunie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Publicare: M.Of. nr. 733/13 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.305/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii și Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti (abrogat prin H.G. nr.1.773/2004)
  H.G. nr.406/1998 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. - București
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004


Marți, 06 decembrie 2022, 09:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.