ORDONANȚĂ nr.77 din 19 august 2004
pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.77 din 19 august 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.515/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 543/2004
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 791/27 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.6
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.515/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
modifică art.2, art.3 alin. (2), art.14, art.15, art.16, art.17
Referită de: H.G. nr.564/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor și criteriilor privind înființarea, autorizarea și funcționarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004
Modificată: O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
abrogă art. 14-17
  O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
abrogă prevederile art.18 și ale art.19 alin.(2)
  L. nr.38/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 139/2005
Abrogată: L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic


Joi, 01 decembrie 2022, 12:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.