LEGE nr.370 din 20 septembrie 2004
pentru alegerea Președintelui României
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.370 din 20 septembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 110/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 887/29 sep. 2004
Republicare: M.Of. nr. 650/12 sep. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.707/2004 privind promulgarea Legii pentru alegerea Președintelui României
Modificată: O.U.G. nr.77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
modifică art. 21 alin. (1) lit.a) si b), art.22 alin.(1) lit. a) si b), art.23 alin. (1) lit. a) si b); introduce lit. f1) si f2) la art. 21 alin. (1), lit.e1) la art. 22 alin. (1), lit. e1) la art. 23 alin. (1), art. 281
  L. nr.592/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
aprobă O.U.G. nr. 77/2004
  O.U.G. nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
- modifică art. 4, cap. II titlul secțiunii 1, art. 5, art.6, art.7, cap. II titlul secțiunii a 2-a, art. 9 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (3), art.11, cap. II titlul secțiunii a 3-a, art. 12, art. 13, art. 14, cap. II titlul secțiunii a 4-a, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art.22, art. 23, art. 25 alin. (1), art. 27, art. 28, art. 29, art. 30; introduce alin. (21) și alin. (22) la art. 1, art. 11, art. 41, secțiunea a 2-a, după art. 7, cu art.71 - 73, secțiunea a 3 -a cu art. 74 - 717, alin. (5) -(8) la art. 9, art.111, art. 112, art. 191 - 193, secțiunea a 7-a după art. 193 cu art. 194 - 198, cap. III1 cu art. 261 - 2610, art. 301 - 304; abrogă art. 2 alin. (1), art. 8, art. 24 alin. (3), art. 281, anexa nr. 2
dispune republicarea
  L. nr.98/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 95/2009 și modifică art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (3), art. 18 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (3), art. 193 alin. (1), art. 194 alin. (5), (10) și (11), art. 195 alin. (8) și (16), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 24 alin. (2), art. 261lit. e), r) și ț), art. 262 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 263 alin. (1), art. 2610; introduce lit. ab) și ac) la art. 261
Republicare: M.Of. nr. 650/12 sep. 2011
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (6), art. 25 alin. (2), art. 47 alin. (11) și (12), art. 68 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15 alin. (3), art. 51 alin. (5), titlul cap. IV, art. 55 lit. n) și r), art. 64; introduce lit. r1) la art. 55
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
modifică art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 32 alin. (2), art. 55 lit. e)
  O.U.G. nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin. (4), art. 44 alin. (4), art. 66 alin. (5), art. 70 alin. (5); introduce lit. e) la art. 2 alin. (1), alin. (51) la art. 21, lit. b1) la art. 24 alin. (4), alin. (31) la art. 27, alin. (4) și (5) la art. 45, alin. (51) și (52) la art. 66, alin. (31) la art. 67; abrogă art. 10 alin. (2), art. 11; sintagma "formațiuni politice reprezentate în Parlament" se înlocuiește cu "partide politice parlamentare"
dispune republicarea
  L. nr.148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
- modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), titlul sectiunii 1 de la cap. II, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 27 alin. (1), art. 43 alin. (10), art. 44, art. 45 alin. (2), art. 46, art. 47, art. 48 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (5), art. 50 alin. (3), art. 55 lit. r1), art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (2) lit. a), art. 65, art. 66 alin. (5), art. 67, art. 70 alin. (1) si (2), art. 71, sintagma „copiile de pe listele electorale permanente” se înlocuiește cu sintagma „listele electorale permanente”, iar sintagma „tabele electorale” se înlocuiește cu sintagma„liste electorale suplimentare”, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)” se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară” , iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)” se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale”, sintagma „Ministerul Administrației și Internelor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”, sintagma „pază înarmată” se înlocuiește cu sintagma „paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne”; introduce alin. (6) la art. 1, art. 441, alin. (11) la art. 45, art. 451, art. 491, alin. (11) la art. 69; abrogă art. 12, art. 51 alin. (5) si (6)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (2) si art. 23 alin. (2)-(4); introduce alin. (41)-(44) la art. 23, alin. (21) la art. 40 si alin. (21) si (22) la art. 67
Vezi si: D.C.C. nr.418/2020 DECIZIA nr. 418 din 18 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), ale art. 4 alin. (2) și ale art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, precum și ale art. 118 alin. (2) cfin Legea nr. 208/2015 privind’alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritătii Electorale Permanente
- sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului” din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. e)
Modificată: L. nr.265/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României
- aprobă O.U.G. nr. 45/2014


Marți, 05 decembrie 2023, 07:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.