LEGE nr.440 din 25 octombrie 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.440 din 25 octombrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 286/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 985/26 oct. 2004
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
totodata, abrogă:
L. nr.70/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
  N. nr.101.325/MC/1998 NORMA privind unele măsuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
totodata, abrogă:
O. nr.73(I)/1999 al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea modificării Normelor tehnice nr.101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
O. nr.28/2003 al ministrului industriei și resurselor, ministrului finanțelor publice, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, secretarului de stat al Departamentului de Comerț Exterior și al președintelui Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A. pentru modificarea și completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
O. nr.314/2003 al ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
  O. nr.246.668/1998 al ministrului industriei și comerțului, al ministrului finanțelor, al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al președintelui Băncii de Export-Import a României - S.A. (EXIMBANK) pentru modificarea Normelor tehnice nr.101325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
Modifică: L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
modifică art.1, art.2 lit.e), f), g), i) si l), art.3 alin. (3), art.4, art.5 lit. b), d), g) si h), art.7, titlul cap. III, art.8 partea introductiva, art.8 lit. c), d) si e), art.9 lit. a) si b), art.10 alin. (3), art.11 alin. (1) pct.1, 2 si 3 ale lit. b), teza a II-a, art.11 alin. (1) lit c), art.13 alin. (1) lit. a) si c), art.13 alin. (3), art.14 alin. (2), art.15, art.17 alin. (1); introduce lit. f1) la art.2, art.71, lit. f), g) si h) la art. 8, alin. (2) si (3) la art. 8, lit.e) la art.9, pct.41 la art. 11 alin. (1) dupa pct.4 al lit.a), pct. 11 la art.11 alin. (1) dupa pct.1 al lit. b) teza a II-a, art.111, art.112, alin. (5) la art. 16, cap.IV1 cu art. 161 - 162; abrogă art.14 alin. (1)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.820/2004 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior


Luni, 22 iulie 2024, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.