HOTĂRÂRE nr.1.666 din 7 octombrie 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.666 din 7 octombrie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 987/27 oct. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.32/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
art.28 alin. (2)
Functie activa:
Se referă la: L. nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.757/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.222/2024 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004
- modifică si completează anexa : modifică pct. 2.2 lit. b), c) si f), pct. 2.7; introduce pct. 2.22; în tot cuprinsul normelor, sintagma „sigurantă natională” se înlocuieste cu sintagma „securitate natională”; abrogă pct. 2.2 lit. g) si h)


Duminică, 21 iulie 2024, 12:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.