DECIZIE nr.1.346 din 1 noiembrie 2004
privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.346 din 1 noiembrie 2004
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1016/3 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
art.8 lit. j)
Functie activa:
Abrogă: Decizie nr.974/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  H.G. nr.890/2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România"
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.401/2005 a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1346/2004 si pentru organizarea unei sesiuni suplimentare pentru acreditarea consumatorilor eligibili pentru anul 2005
  Decizie nr.895/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind suspendarea aplicabilității prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
Referit de: Decizie nr.895/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind suspendarea aplicabilității prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
suspendă, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentei decizii, aplicabilitatea prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
Abrogat: Decizie nr.1.086/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili de gaze naturale


Marți, 05 decembrie 2023, 13:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.