LEGE nr.411 din 18 octombrie 2004
privind fondurile de pensii administrate privat
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.411 din 18 octombrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 424/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: intra în vigoare la 1 iulie 2006
Publicare: M.Of. nr. 1033/9 noi. 2004
Republicare: M.Of. nr. 482/18 iul. 2007
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.781/2004 pentru promulgarea Legii privind fondurile de pensii administrate privat
Modificată: L. nr.313/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
abrogă cap. XIX și art. 174
  L. nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art.1 alin.(1) lit. A), art.2 alin.(1), art.2 alin.(2) partea introductivă și lit. E) și lit. F), art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, titlul cap.III, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30 alin.(1), art.31, art.33 alin.(1), art.49, art.50, art.51, art.55, art.57, art.60 alin.(1), art.74 alin.(2), art.76, art.77, art.79, art.80, art.81, art.82 alin.(2), art.83, art.85, art.87 lit. C), art.88, art.91, art.92, art.93, art.94, art.95, art.96, art.97, art.98, art.99, art.100, art.101, art.102, art.103, art.104, art.105, art.106, art.116, art.117, art.118, art.119, art.134, art.136, art.138, art.141 alin.(2), art.143 alin.(3), titlul cap. XX, art.162, art.163, art.165, art.175, art.182; introduce alin.(11) la art.32, alin.(2) și (3) la art.67, alin.(3) la art.127, alin.(3) la art.164, art.1651, art.1652; abrogă art.1 alin.(3), art.53 alin.(2), art.69, art.70, cap.XIII cu art. 107-109, art.120, art.170, art.171, art.173, art.180, art.181
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 482/18 iul. 2007
Modificată: O.U.G. nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art.2 alin.(1) pct.20 și 21, art.32 alin.(5), art.33 alin.(3), art.34 alin.(2), art.41 lit.b), art.42 alin.(2) și (3), art.43 alin.(2) și (3), art.44, art.45, art.116 alin.(1), art.118 lit.a), art.140 alin.(1), art.141, art.142 alin.(2), art.145, art.149 alin.(3), art.151; introduce alin.(4) la art.33, alin.(3) la art.34, art.431, art.1491; abrogă art.86 alin.(4), art.142 alin.(3); înlocuiește, în tot cuprinsul legii și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"
  L. nr.201/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 112/2007 și modifică art. 33 alin. (3), art. 139 alin. (1), art. 141 alin. (4) lit. b), alin. (5) și (11), art. 145, elimină de la modificare art. 142 alin. (2); abrogă art. 139 alin. (2)
  L. nr.241/2010 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 33 alin. (2)
  O.U.G. nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 21
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 144, art. 145, art. 146, art. 147; introduce lit. h) la art. 141 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- introduce lit. f) la art. 23 alin. (1)
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 43 alin. (3)
  L. nr.52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art. 10
  L. nr.24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art. 28 alin. (3)
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 35 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 86 alin. (1); introduce lit. h1) la art. 25 alin. (1), alin. (3) la art. 30, alin. (6) la art. 32
  O.U.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- suspendă aplicarea art. 60 alin. (1) până la data de 31 mai 2019
  O.U.G. nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 31 si alin. (2), art. 25 alin. (1) lit.h1), art. 60 alin. (1); introduce lit. h2) si h3) la art. 25 alin. (1), alin. (1) la art. 60
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 29 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 86 alin. (1) lit. a); introduce art. 881 abrogă art. 32 alin. (6) si art. 60 alin. (11)
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- introduce lit. i) la art. 141 alin. (1)
  L. nr.247/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 60 alin. (1); abrogă art. 60 alin. (11)
  L. nr.135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 30 alin. (3)
  L. nr.238/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- aprobă O.U.G. nr. 23/2022
  O.U.G. nr.174/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 7, art. 3 lit. d), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 24 alin. (1) lit. e), art. 25 alin. (1) partea introductivă si lit. h3), art. 25 alin. (4) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (2), art. 37 partea introductivă, art. 38, art. 51 alin. (2) si (3), art. 52 alin. (1), art. 61, art. 62 alin. (1), art. 63, art. 64, art. 65 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. a), art. 86 alin. (1), art. 96 alin. (2), art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 103 alin. (2), art. 104, titlul cap. XIV, art. 112 alin. (1) si (2), art. 118 lit. a), art. 136 alin. (2) lit. b), art. 140, art. 141 si art. 143; introduce pct. 251 si 252 la art. 2 alin. (1), pct. 371 la art. 2 alin. (1), alin. (3)-(5) la art. 23, art. 231, alin. (3)-(9) la art. 24, alin. (5) la art. 25, alin. (3) la art. 29, alin. (11)-(13) la art. 51, lit. a1) la art. 54, lit. k1)-k3) la art. 57 alin. (1), alin. (3) si (4) la art. 58, alin. (3)-(7) la art. 66, lit. g1)-g3) la art. 78 alin. (2), alin. (3) la art. 80, cap. X1 cu art. 882-884 după art. 881, art. 971, lit. b1)-b2) la art. 111 alin. (4), art. 1141, alin. (3) si (4) la art. 119, lit. c1) la art. 121 alin. (2) , lit. d) la art. 133 alin. (2), alin. (5) la art. 136, alin. (31) la art. 138, art. 1401, art. 1402, alin. (21)-(22) la art. 142 si art. 1431; abrogă art. 3 lit. b), art. 86 alin. (5) si art. 102; în cuprinsul legii, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, respectiv „Comisia” se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară”, respectiv „A.S.F.”
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică art. 30 alin. (3)
  L. nr.19/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 82/2017


Miercuri, 17 aprilie 2024, 12:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.