LEGE nr.411 din 18 octombrie 2004
privind fondurile de pensii administrate privat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
art. 57 alin. (6)
  H. nr.20/2010 pentru aprobarea Normei nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (abrogat prin N. nr.24/2015)
art. 55 alin. (12) și (14), art. 111-114, art. 128 lit. g)
  H. nr.22/2010 pentru aprobarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (abrogat prin N. nr.22/2016)
  H. nr.24/2010 privind aprobarea Normei nr. 14/2010 pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private
art. 11, art. 12, art. 13, art. 15 și art. 16 alin. (1)
  H. nr.3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.7/2017)
art. 57 alin. (6)
  H. nr.5/2011 privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea și completarea Normei nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat
art. 113 alin. (4)
  H. nr.7/2011 privind aprobarea Normei nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net și al valorii unității de fond pentru fondurile de pensii administrate privat (abrogat prin H. nr.22/2011)
  H. nr.2/2012 privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (abrogat prin N. nr.22/2016)
art. 24 alin. (2), art. 55, art. 56, art. 58-68, art. 70 lit. b)- f), art. 71-84
  H. nr.7/2012 privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat
art. 41 lit. f), art. 46 alin. (1)
  H. nr.6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (abrogat prin N. nr.1/2015)
art. 2 alin. (1) pct. 21, art. 41 lit. a), c), d), e și i)
  H. nr.8/2012 privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate si în caz de deces (abrogat prin N. nr.7/2015)
art. 37, art. 38 și art. 136


Marți, 28 mai 2024, 01:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.