HOTĂRÂRE nr.1.773 din 21 octombrie 2004
privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.773 din 21 octombrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1038/10 noi. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
art.11 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
art.2
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.305/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii și Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti
Trimitere la: O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.732/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în administrarea Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București


Vineri, 27 ianuarie 2023, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.