ORDIN nr.504 din 28 septembrie 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind caracterul voluntar al standardelor menționate în unele reglementări emise de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.504 din 28 septembrie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Publicare: M.Of. nr. 1052/12 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
art.5 alin. (1)
  O.G. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naționala în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
art.6 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.70/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea acetilenei
  O. nr.71/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, a Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea și taierea metalelor și a Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea oxigenului și azotului
  O. nr.73/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje și sticlarie tehnica
  O. nr.136/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul și turnarea betoanelor și pentru executarea lucrarilor de beton armat și precomprimat
  O. nr.139/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare și intretinere a transportoarelor cu banda
  O. nr.140/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru intretinere și reparatii auto
  O. nr.142/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului
  O. nr.225/1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protectie
  O. nr.231/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei și hartiei
  O. nr.233/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru laminarea la cald a profilurilor sarmelor și produselor plate din otel
  O. nr.234/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare
  O. nr.235/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime
  O. nr.236/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale (electroeroziuni, electrochimice, laseri și ultrasunete)
  O. nr.237/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor refractare, a placilor și a prafurilor folosite la turnarea otelului
  O. nr.355/1995 privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
  O. nr.356/1995 privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice, a tuburilor cinescop și a corpurilor de iluminat
  O. nr.357/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitati care se desfasoara la binoculare
  O. nr.358/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice
  O. nr.359/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populatie și din procese tehnologice
  O. nr.387/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa ale localitatilor și pentru nevoi tehnologice (captare, transport și distributie)
  O. nr.89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala și salubritate publica
  O. nr.90/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea și transportul firelor și fibrelor sintetice
  O. nr.115/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea tevilor și produselor tubulare din otel
  O. nr.116/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate și finisaje in constructii
  O. nr.117/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare și de incalzire
  O. nr.118/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire
  O. nr.310/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor
  O. nr.312/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo- și hidroizolante
  O. nr.313/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea și prelucrarea fibrelor de sticla
  O. nr.314/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea metroului
  O. nr.315/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramica bruta și fina pentru constructii
  O. nr.339/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice și mecanice
  O. nr.340/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante
  O. nr.389/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului
  O. nr.568/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor și a condensatoarelor de forta
  O. nr.570/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice și termochimice
  O. nr.54/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiocomunicatii
  O. nr.55/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica și transport de persoane cu instalatii pe cablu
  O. nr.56/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru constructii și confectii metalice
  O. nr.57/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru executarea constructiilor inalte prin glisari și liftari
  O. nr.149/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de crestere a animalelor
  O. nr.161/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea liantilor și a azbocimentului (abrogat prin O. nr.833/2005)
  O. nr.209/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru mine de carbune, sisturi și nisipuri bituminoase
  O. nr.210/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru telecomunicatii
  O. nr.211/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru extractia titeiului și a gazelor prin sonde marine
  O. nr.288/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice și utilizarea substantelor toxice in activitatile din agricultura
  O. nr.470/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea pestelui
  O. nr.517/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru piscicultura și pescuit
  O. nr.518/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea pietrelor naturale și a marmurei
  O. nr.593/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat și a elementelor mulate din furnire sau aschii
  O. nr.594/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat
  O. nr.595/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece și stantare
  O. nr.598/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru receptionarea, conservarea, pastrarea și valorificarea produselor agricole
  O. nr.599/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru industria carnii și a produselor din carne
  O. nr.654/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru industria poligrafica
  O. nr.664/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru alpinism utilitar
  O. nr.665/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata și cu amanuntul
  O. nr.666/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru posta
  O. nr.667/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea conservelor din legume și fructe și producerea sucurilor
  O. nr.683/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prospectiuni și explorari geologice
  O. nr.838/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru depozitarea, transportul și folosirea materiilor explozive
  O. nr.9/1998 privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru imbunatatiri funciare și irigatii
  O. nr.24/1998 privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru activitatea de valorificare a deseurilor proteice
  O. nr.330/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transportul intern
  O. nr.356/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transporturi navale
  O. nr.357/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor
  O. nr.358/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru instalații frigorifice
  O. nr.359/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea cocsului și a produselor cocsochimice
  O. nr.360/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea produselor de morărit și panificație
  O. nr.361/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabrici de aglomerare
  O. nr.411/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru activități în domeniul sănătății
  O. nr.412/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru elaborarea și turnarea oțelului
  O. nr.413/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru elaborarea și turnarea fontei
  O. nr.414/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru activitatea în turnătorii
  O. nr.415/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea componentelor și echipamentelor electrice, electrotehnice și a materialelor electroizolante
  O. nr.416/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive și a nemetaliferelor
  O. nr.561/1998 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea produselor lactate
  O. nr.78/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru desfacerea produselor petroliere
  O. nr.177/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea uleiurilor și a altor grăsimi vegetale
  O. nr.178/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru industria de prelucrare a tutunului
  O. nr.191/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea și livrarea furajelor
  O. nr.214/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru exploatarea substanțelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi
  O. nr.283/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru lucrări de montaj utilaj tehnologic și construcții metalice
  O. nr.294/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea porțelanului și a ceramicii fine pentru menaj
  O. nr.446/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea zahărului și a produselor zaharoase
  O. nr.698/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru industria textilă
  O. nr.699/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru activități de construcții navale
  O. nr.700/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge și protecții anticorosive
  O. nr.701/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea produselor abrazive și cărbunoase
  O. nr.727/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru silvicultură și economia vânatului
  O. nr.748/1999 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru exploatarea stufului
  O. nr.26/2000 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transporturi pe calea ferată
  O. nr.45/2000 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea ușilor, ferestrelor, caselor prefabricate și a panourilor pentru construcții
  O. nr.807/2000 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru lucrări de reparații, consolidări, demolări și translații de clădiri
  O. nr.238/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea și transportul apei grele
  O. nr.239/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru vinificație, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei și a apei minerale
  O. nr.462/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapițate
  O. nr.463/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale
  O. nr.464/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor și altele
  O. nr.187/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale
  O. nr.275/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice
  O. nr.173/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatări și transporturi forestiere
  O. nr.174/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confecțiilor din textile, blană și piele
  O. nr.182/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tracțiune electrică (tramvai, troleibuz) și instalații aferente, exploatare și întreținere
  O. nr.511/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor


Luni, 27 martie 2023, 16:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.