LEGE nr.507 din 17 noiembrie 2004
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.507 din 17 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 567/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1080/19 noi. 2004
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
la cap. I modifică art.23 alin. (1), art.25 alin. (1) si (2), art.29, titlul sectiunii a 10-a, art.38 alin. (1) partea introductiva; introduce alin. (11) la art.25, art.261 - 263, art.311, art.381; modifică cap. II; abrogă O. U.G. nr. 74/2004
Abrogă: L. nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
L. nr.331/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
  O.U.G. nr.74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
Modifică: O.G. nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.5 alin. 2 lit. c), art.6 alin. 2;abrogă art. 5 alin. 6 si 7
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art. 1901 alin. (2); abrogă art.88 - 90
  O.G. nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale
aprobă O.G. nr. 94/2004 si abrogă art.1 lit. c)
  O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.5, art.141 alin. (1); introduce lit. c1 la art. 6 alin. (1), alin. (11) si alin. (21) la art. 141;abrogă la 22 februarie 2005 art.6 alin. (1) lit. b), d) si e)
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.1 alin. (1) lit. c1); introduce alin. (5) la art. 1
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică titlul , art.1 alin. (2), art.6 alin. (2); introduce alin. (3) la art.1
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.5 alin. (1) lit.d), art.6 alin. (1) lit. c); introduce art.31, art.81, alin. (6)- (8) la art.12, alin. (2) la art.23, art.231, art.232
  L. nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
aprobă O.G. nr. 94/2004 si abrogă art.5 alin. (4)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.6 alin. (5), art.7 alin. (3) si (4), art.8 alin. (3) - (5); introduce alin. (21) la art. 6, art. 151
  L. nr.190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.1 alin. (1) partea introductiva, art.2,art.12, art.13; introduce la art.1 alin. (1) lit. e) si alin. (3); abrogă art.11
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
aprobă O.G. nr. 94/2004 si elimină de la abrogăre art.5 alin. (2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.951/2004 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 11:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.