ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 10 noiembrie 2004
privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.92 din 10 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.76/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 48/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 23.11.2004
Publicare: M.Of. nr. 1091/23 noi. 2004 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspenda aplicarea dispozitiilor art.29, art.32 alin. (2), art.34 alin. (2)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
suspenda aplicarea dispozitiilor art. XVI alin. (5) si (6),
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
suspenda aplicarea dispozitiilor art. 46
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
abrogă dispozitiile referitoare la functionarii publici
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
abrogă art.12 alin. (1) si (6)
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
  L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.243/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
  O.U.G. nr.82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
- modifică art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 36; introduce alin. (11) si (12) la art. 9
Modificată: O.U.G. nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  L. nr.323/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 și abrogă art. 3 din O.U.G. nr. 63/2005


Duminică, 05 februarie 2023, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.