LEGE nr.481 din 8 noiembrie 2004
privind protecția civilă
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.481 din 8 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 510/2004
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 1094/24 noi. 2004
Republicare: M.Of. nr. 554/22 iul. 2008
  M.Of. nr. 192/7 mar. 2023
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor
la 24 ianuarie 2005
  L. nr.106/1996 Legea protecției civile
la 24 ianuarie 2005
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.901/2004 pentru promulgarea Legii privind protecția civilă
Modificată: L. nr.212/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă
- modifică art.3 alin.(1) lit.e), g), h) și l), alin.(3) și (4), art.9 alin.(1) lit.e) și g), art.10 lit.a), art.16, art.20 alin.(1) lit.h), art.21 alin.(3), art.24 alin.(1) lit.h) și alin.(3), art.28 alin.(1) lit.c) și i), art.30 alin.(1) lit.b), art.34 alin.(1), art.42 alin.(3), art.47, art.50, art.56, art.60 alin.(3), art.61, art.65 alin.(2), art.66, art.76 lit.d); introduce alin.(5) la art.30, alin.(3) la art.77; abrogă art.3 alin.(1) lit.i), art.46, art.76 lit.c), s) și t)
dispune republicarea
  L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
- abrogă art.66 alin.(2)
Republicare: M.Of. nr. 554/22 iul. 2008
Modificată: O.U.G. nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
- abrogă art. 30 alin. (5)
  O.U.G. nr.68/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidentă în domeniul managementului situatiilor de urgentă si al protectiei civile
- modifică art. 7
  O.U.G. nr.80/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domenml managementului situatiilor de urgentă si al apărării împotriva incendiilor  
- modifică art. 28 alin. (1) lit. c) si k)
dispune republicarea
  L. nr.54/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul managementului situatiilor de urgentă si al apărării împotriva incendiilor
- aprobă O.U.G. nr. 80/2021
Republicare: M.Of. nr. 192/7 mar. 2023


Vineri, 24 mai 2024, 11:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.