LEGE nr.506 din 17 noiembrie 2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.506 din 17 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 536/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1101/25 noi. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.365/2002 privind comerțul electronic
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.946/2004 pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Modificată: L. nr.272/2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- introduce alin. (11) la art.7
  L. nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- la data de 20 ian. 2009, modifică art. 5 alin. (1) și (6); introduce alin. (5) la art. 8
  D.C.C. nr.1.258/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile Legii nr. 298/2008 (termenul se împlinește la 6 ianuarie 2010) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (5), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (6),art. 11, art. 12 alin. (1) și (3), art. 13; introduce lit. h) la art. 2 alin. (1), art. 31, alin. (51) la art. 4; abrogă art. 2 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (6), art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (2)
  L. nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- modifică art. 5 alin. (1) și (6); introduce alin. (6) la art. 8
  L. nr.235/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- modifică art. 5 alin. (1); introduce lit. b1) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 5, art. 121
  L. nr.109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
- introduce alin. (9) la art. 13


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 19:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.