LEGEA nr.511 din 22 noiembrie 2004
bugetului de stat pe anul 2005
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.511 din 22 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 629/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1121/29 noi. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile art. 32 alin. (2) si prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
suspenda, pentru anul 2005, prevederile referitoare la acordarea primei de concediu conform art. 34 lit. f)
Trimitere la: L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  O.G. nr.7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  L. nr.9/1998 privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
  O.G. nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
  L. nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O. nr.759 bis/2003 al ministrului finanțelor publice privind comercializarea produselor supuse autorizării
  L. nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
  O.U.G. nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
  L. nr.525/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.U.G. nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
  L. nr.430/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.957/2004 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2005
Modificată: O.U.G. nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- rectifica bugetul de stat pe anul 2005; modifica art. 8 alin. (4), art. 13 alin. (9) si (12), art. 23; înlocuieste anexa nr. 12; introduce alin. (5) la art. 16, alin. (5) la art. 18; abroga dispozitiile referitoare la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat cuprinse în art. 43 alin. (1) si (2)
  O.U.G. nr.142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
- modifică anexa nr. 3
  O.U.G. nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- rectifică bugetul de stat pe anul 2005; modifică art. 19, art. 41 lit. d); modifică și înlocuiește anexa nr. 12
  O.U.G. nr.172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2005
  L. nr.106/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.154/2005


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.