ORDIN nr.1.753 din 22 noiembrie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.753 din 22 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1174/13 dec. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: O. nr.2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.752/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (abrogat prin O. nr.3.055/2009)
abrogă pct.44 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv
Abrogat: O. nr.2.861/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii


Marți, 28 martie 2023, 21:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.