LEGE nr.503 din 17 noiembrie 2004
privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.503 din 17 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 572/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1193/14 dec. 2004
Republicare: M.Of. nr. 453/23 iul. 2013
Functie activa:
Abrogă: O. nr.12/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurătorului și administratorul special
- la 12 ianuarie 2005
  O. nr.14/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu
- la 12 ianuarie 2005
  O. nr.3/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea și gestionarea Fondului de protejare a asiguraților
Modifică: L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
abrogă, la 12 ian. 2005, cap. VI cu art.29 - 32
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.943/2004 pentru promulgarea Legii privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (2) și (3), art. 24 alin. (5) și (6), art. 33 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (2) și (3), art. 42, art. 48 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.139/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
- modifică titlul, art. 1, art.2. alin. (1), art. 3 lit. c) și g)-k), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin.(2), art. 7, art. 8 alin.(1), art. 8 alin. (3) lit. a), art. 12 alin. (3) lit. e), art. 15 lit. c), art. 16, art. 21 alin. (1) lit. b), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) și (3), art. 35, art. 37, art. 38, art. 39 alin. (1), art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 49, titlul secțiunii a 3-a a cap. III, art. 50 alin. (1) partea introductivă, art. 50 alin. (1) lit. g) și i), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 54, art. 55, titlul cap. IV, art. 56 lit. a), art. 60 alin. (1), art. 63 alin. (2) și (5), art. 71 alin. (1) lit. h), art. 71 alin. (2) și (3), art. 74 alin. (2), art. 75 alin. (1), art. 77; introduce alin.(2) la art. 3, alin. (3) la art. 6, alin.(11) la art. 8, art. 401, secțiunea a 4-a cu art. 551 - 558, lit. j) și k) la art. 71 alin. (1); expresia "societate de asigurare" se înlocuiește cu expresia "societate de asigurare/reasigurare" sau după caz, cu termenul "asigurător/reasigurător"
Republicare: M.Of. nr. 453/23 iul. 2013
Modificată: O.U.G. nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- abrogă la 25 octombrie 2013 cap. III secțiunile 1-3, cap. IV și art. 83
  D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul se împlinește la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție))
  L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- abrogă secțiunile 1-3 ale cap. III, cap. IV și art. 83
  L. nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților
- abrogă art. 23 alin. (4) , art. 24-27
  L. nr.113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 88/2018 și abrogă art. 3 alin. (1) lit. j)
  O.U.G. nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
- abrogă art. 22 si 23
Abrogată: L. nr.17/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitătii de asigurare si reasigurare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Duminică, 14 aprilie 2024, 21:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.