LEGE nr.567 din 9 decembrie 2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.567 din 9 decembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 662/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia dispozitiilor privind formarea profesionala, care intra în vigoare la 16 iulie 2005.
Publicare: M.Of. nr. 1197/14 dec. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 47/14 ian. 2005
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.061/2004 pentru promulgarea Legii privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
Rectificare: M.Of. nr. 47/14 ian. 2005
Referită de: H.G. nr.290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (abrogat prin H.G. nr.706/2015)
Modificată: L. nr.17/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

dispune republicarea
  O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art.68, art.681, art.93 alin.(1) și (4); introduce art.682 - 684, art.901
  L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 și modifică art. 3 alin. (1); introduce art. 902; abrogă art. 60 alin. (2)
  O.U.G. nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
- introduce alin. (3) la art. 24 și art. 671; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Național Anticorupție" cu sintagma "Direcția Națională Anticorupție"
  O.U.G. nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
- modifică art. 683 alin. (2), art. 684 alin. (3); introduce alin. (21) și (22) la art. 683
  L. nr.118/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2008 și modifică art. 671 alin (3); introduce art. 321
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 68, art. 681 alin. (2), art. 682 - 684
  L. nr.156/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4; introduce art. 31, cap. VII1 cu art. 891 - 8944
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 52 lit. f)
  D.C.C. nr.270/2015 DECIZIA nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. a)(termenul se împlinește la 26 iulie 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.270/2015 DECIZIA nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- art. 48 alin. (1) lit. a)
Modificată: L. nr.130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- introduce art. 685
dispune republicarea
  O.U.G. nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- modifică art. 685 alin. (10)


Joi, 02 februarie 2023, 19:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.