LEGE nr.567 din 9 decembrie 2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.567 din 9 decembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 662/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1197/14 dec. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 47/14 ian. 2005
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.061/2004 pentru promulgarea Legii privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
Rectificare: M.Of. nr. 47/14 ian. 2005
Referită de: H.G. nr.290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (abrogat prin H.G. nr.706/2015)
Modificată: L. nr.17/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (abrogata prin L. nr.11/2024)

dispune republicarea
  O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art.68, art.681, art.93 alin.(1) și (4); introduce art.682 - 684, art.901
  L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 și modifică art. 3 alin. (1); introduce art. 902; abrogă art. 60 alin. (2)
  O.U.G. nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- introduce alin. (3) la art. 24 și art. 671; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Național Anticorupție" cu sintagma "Direcția Națională Anticorupție"
  O.U.G. nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
- modifică art. 683 alin. (2), art. 684 alin. (3); introduce alin. (21) și (22) la art. 683
  L. nr.118/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2008 și modifică art. 671 alin (3); introduce art. 321
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 68, art. 681 alin. (2), art. 682 - 684
  L. nr.156/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4; introduce art. 31, cap. VII1 cu art. 891 - 8944
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 52 lit. f)
  D.C.C. nr.270/2015 DECIZIA nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. a)(termenul se împlinește la 26 iulie 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.270/2015 DECIZIA nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- art. 48 alin. (1) lit. a)
Modificată: L. nr.130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- introduce art. 685
dispune republicarea
  O.U.G. nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- modifică art. 685 alin. (10)
  L. nr.282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 685 alin. (1) si (2) si art. 685 alin. (7); introduce art. 97 si anexa; abrogă art. 685 alin. (3) - la data de 1 ianuarie 2024
Abrogată: L. nr.11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupă functii de specialitate în cadrul instantelor judecătoresti, al parchetelor de pe lângă acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice
- la data de 12 iulie 2024


Duminică, 14 aprilie 2024, 07:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.