HOTĂRÂRE nr.2.176 din 30 noiembrie 2004
pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor și actualizării referirilor la standarde

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.176 din 30 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1236/22 dec. 2004
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.711/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 2.400.000 tone/an lignit la Cariera Tismana II, judetul Gorj"
modifică anexa
  H.G. nr.784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale (abrogat prin H.G. nr.446/2013)
modifică anexa
  H.G. nr.527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenților de suprafață conținuți în detergenți, produse de întreținere și produse de curățat (abrogat prin H.G. nr.41/2007)
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.270/2002 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența și etichetarea energetică pentru introducerea pe piață a cazanelor noi de apă caldă care funcționează cu combustibil lichid sau gazos
modifică anexa nr.5
  H.G. nr.142/2003 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi (abrogat prin H.G. nr.470/2007)
referirile la standardele din cuprinsul acesteia se modifică dupa cum urmeaza: a) "SR ISO 8217/1996" se înlocuiește cu "SR ISO 8217:1996" b) "SR 13471/2002" se înlocuiește cu "SR 13471:2002" c) "SR ISO 8754/1996" se înlocuiește cu "SR ISO 8754:1996" d) "EN ISO 14596/1998" se înlocuiește cu "EN ISO 14596:1998" e) "SR EN 24260/2000" se înlocuiește cu "SR EN 24260:2000" f) "SR ISO 4259/1999" se înlocuiește cu "SR ISO 4259:1999" g) "SR 13471/2002" se înlocuiește cu "SR 13471:2002"
  H.G. nr.439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.410/2016)
modifică si completează anexele nr.6,7,9,10,11; înlocuiește în cuprinsul hotarârii urmatoarele sintagme: a) "declaratia de conformitate CE"cu "declaratia de conformitate EC"; b) "examinare CE" cu "examinare EC"; c) "certificat de examinare CE" cu "certificat de examinare EC"; d) "cererea de examinare CE" cu "cererea de examinare EC".
  H.G. nr.832/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garanțiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului
modifică anexele nr. 1, 5 si 6
  H.G. nr.1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei (abrogat prin H.G. nr.332/2007)
modifică anexa nr.1
Functie pasiva:
Abrogat: O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
odata cu:
H.G. nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 21:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.