ORDIN nr.834 din 6 decembrie 2004
al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licențe automate de export și de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.834 din 6 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
În vigoare: intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005
Publicare: M.Of. nr. 1239/22 dec. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.527/2003 privind regulile și procedurile în materie de licențe de export și de import (abrogat prin H.G. nr.1.900/2006)
art.1 alin. (6)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.465/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (abrogata prin O.U.G. nr.121/2006)
  O. nr.391/2003 al ministrului economiei și comerțului privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import (abrogat prin O. nr.837/2006)
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor


Miercuri, 07 decembrie 2022, 11:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.