LEGE nr.602 din 30 decembrie 2004
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.602 din 30 decembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 745/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 1283/30 dec. 2004 text
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  L. nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  O.G. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naționala în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
  O.U.G. nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  O.G. nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  L. nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
  L. nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.179/2004 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 00:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.