ORDIN nr.751/870 din 2004
al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind gestionarea deșeurilor din industria dioxidului de titan

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.751 din 23 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Numar/data: Ordin nr.870 din 15 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 10/5 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art. 54 pct. 1 lit.d)
  L. nr.22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  O.U.G. nr.91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  L. nr.645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.294/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.278/2013 privind emisiile industriale
- la 1 dec. 2013


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 21:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.