HOTĂRÂRE nr.2.412 din 21 decembrie 2004
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.412 din 21 decembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 22/7 ian. 2005
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
abrogă anexa nr.1; înlocuiește anexa nr.2
Trimitere la: O.U.G. nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. (abrogata prin L. nr.318/2003)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
  L. nr.99/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE (abrogata prin L. nr.318/2003)
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)


Duminică, 23 iunie 2024, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.